Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Monday, 31 August 2009

隻鳥仔-A Poor Bird

2004/6/16 【愛的小語】音樂會高雄市音樂館 伴奏: 周妍妏指揮: 翁佳芬這首歌謠流傳於嘉南平原,歌詞只有短短數句,描寫一隻鳥兒在夜半時悽厲的呼喊,痛訴無 巢的悲哀,以「覆巢之下無完卵」來暗喻當年日本侵占台灣的野蠻霸道,活生生見證了殖民 歲月中,臺灣人的憤怒和無奈。台灣師大教授曾興魁老師編寫的樂曲,為男低音與混聲無伴奏的編制,全曲可分為兩段,前 奏先以男低音半唸伴唱的獨唱帶入音樂主題,正式進入第一段後男低音持續演唱主旋律,女 聲以小三度的長音製造出淒涼的氣氛,男聲則以口技、用手摀嘴一放一合間,產生似鳥仔拍 打翅膀的聲響;第二段織度變成四部和聲式,主旋律在上三聲部間流轉。最後尾聲則為一段 自由即興演唱,由弱至強不斷反覆樂句,製造出驚愕恐怖的聲響,嘎然結束整曲。捉要死 捉要死 個生個有個生個有ㄌ一ㄝ一隻鳥仔 嘿嘿嘿嘟ㄍㄚ ㄍ一 ㄍ一ㄡ ㄝ 哦三更半夜 呵嘿呵 呵嘿呵 找無巢 不知要怎樣

Choir Worm-Up! Fun: วอร์มเสียงคณะนักร้องประสานเสียง

Choir Worm-Up! Fun: วอร์มเสียงคณะนักร้องประสานเสียง

A Warm-Up for Singing
The Sunday Singers directed by Patty Richards Armstrong go through their warm-up routine.

1. Ha - Hu, Ha - Hu, Ha-Hu...ฮา ฮู, ฮา..ฮู, ฮา..ฮุ
Ha-Hu-Hi-Hi-Hi, ฮา..ฮู...ฮี..ฮี..ฮี

2. Hum....Mi...Me...Mai...Mai...Mi อืม...มี..เม..มาย..มาย..มี...

3. 1....3......5.......8, .....5.......3.........1 (เสียงคอร์ด)

4. Ma...Mu....มา...มู

5. " Ah Poor Bird!"....

A poor bird
take your flight
fly above the sorrow
of this sad night .
...Ah Poor Bird! This is a modern English text with music based on a minor key version of Oh My Love from The Catch Club (1972).

sing Do-Re-Mi or Doe a Deer from The Sound of Music by Rodgers and Hammerstein.

6. Bloody Mary....Practice to 4 step...ฝึกปรบมือ 4 ครั้ง

7. The Football Song,
an Irish or Scottish folk song, apparently written by James Curran, a Glaswegian who was born in Donegal, grew up in Scotland, and died in 1900. ...I think it will practise march..

Worm up Tone and Body with Fun!

Choir Worm-Up!: วอร์มเสียงคณะนักร้องประสานเสียง


Choir Worm-Up!: วอร์มเสียงคณะนักร้องประสานเสียง
The secret to an effective Choir warm-up is to keep it fresh and not let it become routine. For the warm-up is not only to get the singers' voices cranked up, but also to switch on the musical side of their brains!
You want to create a concentrated atmosphere conducive to work and at the same time you'll put your choir into good form for a long and hard practice.
Put yourself in the ordinary choir member's shoes – a hard day's work often full of frustration, the boss in a bad mood, a difficult journey to rehearsal ... all these circumstances will militate against a good practice. You'll have to replace these bad vibes with good humour and positive attitudes – and this is the real purpose of the choir warm-up.
So how should you set about it? Be sure to give a warm welcome to your singers – they need to know that you're pleased to see them! A cheerful greeting that brings forth a smile will work wonders in helping them to change over from Work mode to Choir mode.
Now you can break your warm-up into three parts:
- Touch
- Breath Control, Scales, and Vocal Exercises
- Aural Training.

Keep the warm-up to about 10 minutes or less.

Touch การสัมผัส
A tactile approach to the warm-up will help weld your choir into a team without any damaging inhibitions. During rehearsal there is always the possibility that a singer will make a fool of him or herself, and the embarrassment caused can prevent them from singing properly.
The aim of the tactile approach is to give your singers the confidence not to crumple when they're under pressure. Touch can eliminate the shyness or stage fright that can sometimes cause serious problems.
Ask your choir to hold hands while singing a warm-up exercise or a scale. Ask them to move in time to a short piece that you play on the piano - a waltz or a pop-song - while holding hands. If you have a masseur in the choir you can encourage gentle neck massage. This will help your singers achieve relaxation - the first step towards creating the correct physical tension necessary for rehearsal or performance.
The similarity between athletics and singing is striking – both involve the entire person and both demand people who are totally at ease with both their minds and bodies.

Breath Control การควบคุมการหายใจ ฝึกการหายใจของคณะนักร้องประสานเสียง
Breath control is as essential for the singer as it is for the athlete. A good singing teacher will help you understand breathing technique. There's a subtle difference between solo and choral breathing, and you'll need to assimilate this.
Ask your teacher to help you devise warm-up exercises that will benefit your singers. Vocal support is essential and exercises to develop the diaphragm are invaluable.
Design exercises which will enable your singers to sustain long phrases without running out of breath. I've occasionally brought in a good and lively singing teacher to work with my choir on breath control. This is always helpful – not least because choirs tend to take the expert and revered singing teacher more seriously than their own conductor!

Scales (สเกลเสียง)
When practicing scales start with downward ones. Vary their speed and seek a unanimity of vowel sound – this is essential for good choral singing. When you sing upward scales always take the choir a third higher than they will go in service or concert. This will give their high notes security in performance.
Sing chromatic scales and see if your singers can perform them without going flat. It’s not easy - judging an accurate semi-tone is difficult. Sing a full-tone scale and, for fun, a diatonic scale on a rolled r sound. Try it – it’s possible!

Vocal Exercises
Here are two warm-up exercises I have found useful.
1. Tonic, Mediant, Dominant, Sub-mediant, Dominant, mediant and Tonic on one vowel sound and take the choir high a step at a time. This gives your singers a great sense of the "choral arch".
2. Tonic (minim or half-note) Tonic an octave higher (minim or half-note) and then down the scale making each note a crotchet or a quarter note. Again, go high with this, a step at a time.
Devise your own warm-up exercises in conjunction with your teacher, but do remember that each singer will have their own range. Don’t ask altos and basses to sing in the soprano and tenor range and vice versa.
Lastly, you can use quick tongue-twisters. They can be sung to scales – a whole tongue-twister per note. These are always fun and usually break down in hearty laughter! "Red lolly, yellow lolly, Red lolly, yellow lolly" and "Peter Piper picked a peck of pickled peppers" work well. Of course you can compose your own, but I find the choir enjoy finding new tongue-twisters for their warm-ups themselves.

Aural Training in the Warm-Up
The purpose of this part of your warm-up is to encourage your singers to listen intelligently. Remind them that each must be able to hear the person next to them. They should never forget that they are part of a whole and that the whole is more important than the individual. Ask your choir to identify major and minor chords; pick out individual notes from chords and sing in parts the chord that will resolve the dominant seventh that you play (you will need to give them examples of this).
It’s fun to play a single note and ask your choir, on your down beat, to add all the notes that will turn your original into one great big chord, so, if you play C you will hope to hear your choir sing E, G, C in many different registers! Devise your own warm-up exercises to cope with particular problems.
Make your aural training fun and you can, of course, always introduce an element of competition. For example, ask the men to identify major or minor chords and then the women – find out who’s best at it!
A well warmed-up choir is a prelude to a good practice. You will need to be continually inventive, discovering new exercises and stratagems, always on the lookout for original ideas and always seeking a humorous and light-hearted approach to this most important section of a choir practice. The Choir warm-up is great fun – enjoy it!

Subscribe to Vivace! now - your FREE Choirtraining Tips Newsletter Enter your e-mail address (required)... Enter your first name (optional)... ThenYour e-mail address is 100% secure.I promise to use it only to send you Vivace!
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
For more topics of interest in Music-for-Church-Choirs.com

Basic Practise Choir : การฝึกคณะนักขับร้องเบื้องต้น

Basic Practise Choir : การฝึกคณะนักขับร้องเบื้องต้น
The Choir
The Practice Choir is a friendly, informal, adult four part choir based in Edinburgh, Scotland. The singers are mainly amateurs and no auditions are required to join the choir. However, it is necessary to be able to sing in tune and in the case of lower voices, to be able to hold a harmony line. We work with a professional conductor, Bruce Davis, and pianist/organist Jeremy Cull and we aim to provide high quality concerts two or three times each year.
You can find out more information about the choir on the following links:

การฝักหัดขับร้องกับคณะนักขับร้องประสานเสียงนั้น ควรมีมิตรภาพ, ความเป็นกันเอง, วุฒิภาวะ(รับผิดชอบ) ต่อสี่กลุ่มของคณะนักขับร้องประสานเสียง
นักขับร้องส่วนใหญ่ ถ้าเป็นผู้ใหญ่และไม่ค่อยมีทักษะในการร้องเพลง แต่ต้องการที่จะมาร่วมกลุ่มนักขับร้องประสานเสียง...
อย่างไรก็ตาม มันมีความจำเป็นหรือคุณสมบัติสำคัญที่เรียกร้อง คือ การสามารถร้องเพลงในโทนเสียง และในกรณีที่มีเสียงต่ำกว่า, มีความสามารถร้องเพลง
ในแนวประสานเสียงได้ เราควรจะเริ่มต้นงานอาศัยแนวทางของ ผู้อำนวยเพลง มืออาชีพ....ทั้งหลาย
Our Next Concert
Rehearsal Information
History of the Choir
Contacting the Choir

รวมเนื้อเพลง คริสต์มาส

รวมเนื้อเพลง คริสต์มาส

Adeste Fideles (ขอเชิญท่านผู้วางใจ)
1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย
เชิญมาเชิญมาไว สู่บ้านเบธเลแฮม
มาเฝ้าพระกุมาร องค์ราชาแห่งชาวเรา

รับ เชิญมาสาธุการพระองค์ เชิญมาสาธุการพระองค์
เชิญมาสาธุการพระ องค์พระคริสตเจ้า

2. โอ้แสงสว่างแห่งธรรม เป็นแสงแจ้งนิรันดร์กาล
แม้เราชั่วช้าสามานย์ ท่านยังทรงเมตตา
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสทรงดำรง ( รับ )

3. เชิญท่านร้องเพลงอวยชัย เชิญเหล่าเทพในวิมาน
บรรเลงเพลงกังวานไป ทั่วแหล่งหล้าสากล
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่พระมหาไถ่ ( รับ )

4. อาแมนขอถวายชัย องค์พระผู้ทรงช่วยไถ่
พระนามพระเยซู เป็นที่ข้าบูชา
พระวาทะพระเจ้า มาปรากฎเป็นชาวโลกา ( รับ )

ดาวน์โหลด ฟังเพลงคริสต์มาส Christmas Songs

ดาวน์โหลด ฟังเพลงคริสต์มาส Christmas Songs

Adeste Fideles
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ( เนื้อเพลง )

Angels we have hear on highโรจนาแด่พระเจ้า ( เนื้อเพลง )

Angels we have heard - (Rock)เห็นดาวทอง ( เนื้อเพลง )

Ave Maria (Symphony)

Away in a Manger องค์พระกุมารน้อยทรงบรรทม ( เนื้อเพลง )

Deck the Holly

FROSTY2

FROSTY1

God Rest Ye Merry ,Gentlemen- (Original)
พระเจ้าให้มีความอุ่นใจ ( เนื้อเพลง )

Grandma Got Ran Over

Hang Belem
ถ้ำเบธเลแฮม ( เนื้อเพลง )

HRCMS

Jesu Joy - (String)

Jingle Bell Rock (sleigh) เพลงระฆัง ( เนื้อเพลง )

Joy to the World - (Rock) พระทรงบังเกิด ( เนื้อเพลง )

MERRILY

Mom Kiss

O Holy Night ชาวเราคริสตัง

OXmTree

RedNose

Rocking around the Christmas Tree

Rudolph The Red Nose

Santa Coming to Town
ซานตาครอสมาบ้านเรา ( เนื้อเพลง )

Silent Night - (Oboe) คืนนั้นเงียบสนิท ( เนื้อเพลง )

SilverBell ระฆังเงิน ( เนื้อเพลง )

The First Noel The First Noel - (String)
ทั่วโลกา ( เนื้อเพลง )

The Little Drummer Boy

We Three Kings เราทั้งสามเป็นปราชญ์บูรพา ( เนื้อเพลง )

We Wish You - (Brass Band) We Wish You a Merry XmasWeWishYou A Merry Xmas
ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาส ( เนื้อเพลง )

What Child is This What Child is this2 What Child is this3
กุมารนี้คือผู้ใด

White2XmasWhiteXmas

Wondrous Xmas

Refer to http://www.catholic.or.th/service/song/songxmas/index.html

40 วิธีการเป็นนักร้อง

40 วิธีการเป็นนักร้อง

1. อย่ากระทำการใดก็ก็ตามที่ทำให้รู้สึกระคายเคืองต่อเส้นเสียง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บคอ
2. เมื่อคุณต้องการหาที่เรียนร้องเพลง ลองสอบถามดูว่าอาจารย์ที่จะมาสอนคุณเป็นใคร มีความเกี่ยวข้องและความสามารถ ทางดนตรีและการร้องเพลงอย่างไร
3. ถ้าคุณมีเนื้อเสียงที่ฟังแล้วดูเพราะดี อาจไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นนักร้องได้
4. เมื่อคุณร้องเพลง แล้วรู้สึกว่า ทำไมนะ เนื้อเสียงของเราดูแปลกๆ ไม่หวานซึ้ง ไม่ใสปิ๊ง เหมือนใครๆ อย่าตกใจ จงภูมิใจในสิ่งที่ตนมี และพยายามทำให้สิ่งที่คุณมีนั้นดูมีค่าที่สุด ด้วยการร้องอย่างเป็นคุณเอง
5. สำหรับคนที่ต้องการร้องเพลงในสไตล์ป๊อป ไม่แปลกเลยถ้าคุณจะเรียนร้องเพลงในทาง classic ในทางตรงกันข้าม หากคุณฝึกร้องเพลงในทาง pop ได้ดี ก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการนำคุณไปสู่การร้องเพลงในทาง classic
6. ไม่ควรสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่ นอกจากทำให้คุณเป็นมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ แล้ว มันยังทำลายเส้นเสียงของคุณอีกด้วย
7. ไม่ควรดื่มสุรา นอกจากทำให้คุณเป็นโรคตับแข็ง พิษสุราเรื้อรัง รวมไปถึงการที่คุณต้องเมาพับไม่เป็นท่าแล้ว การดื่มสุรา อาจทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเส้นเสียงของคุณขยายมากจนเกินไป เมื่อใช้เสียงในช่วงเวลานั้น อาจทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นแตก และเกิดอาการเส้นเสียงอักเสบได
8. ห้ามเด็ดขาดสำหรับการหันไปพึ่งยาเสพติด
9. ห้ามให้ใครทำอะไรกับเส้นเสียงของคุณเด็ดขาด แม้กระทั่งหมอ คุณก็ห้ามให้เค้าทำอะไรกับเส้นเสียงของคุณเด็ดขาด เพราะคุณอาจไม่มีเสียง หรืออาจร้องเพลงไม่ได้อีกเลย ถ้าเส้นเสียงของคุณเป็นอะไรไป หมอก็เป็นคน โอกาสผิดพลาดมีได้เสมอ แต่เรื่องเสียงไม่ควรให้ใครมาทดลอง หากพลาด นั่นคือหายนะของคุณเลยล่ะ
10. ห้ามตะโกนแหกปากเสียงดัง พวกนักร้องร็อค ไม่รู้ว่าคอทำด้วยอะไร ถึงสามารถทำได้ขนาดนั้น สำหรับปุถุชนธรรมดาทั่วไป ผมแนะนำว่า อย่าลอง!!
11. พยายามลืมไปได้เลยสำหรับเครื่องดื่มที่เย็นๆ คุณอาจชอบ (ผมก็ชอบ) เพราะเครื่องดื่มที่เย็นจัด ทำให้เส้นเสียงของคุณหดตัว การดื่มน้ำธรรมดา (น้ำไม่ร้อน-ไม่เย็น) ช่วยให้เส้นเสียงมีอุณหภูมิปกติ เหมาะแก่การใช้เสียงและร้องเพลง
12. อย่าพูดมาก....เดี๋ยวเส้นเสียงสึก
13. อย่าใช้ชีวิตอยู่ในที่ๆมีฝุ่นละอองมากๆ
14. อย่าไอแรงๆ หรือขากเสมหะแรงๆ เพราะอาจทำให้เส้นเสียงอักเสบได้ หากรู้สึกระคายคอจริงๆ ควรใช้วิธีกระแอมช่วยลดอาการระคายคอ
15. ถ้าอยากเป็นนักร้องนำ อย่าพยายามร้องในกลุ่มนักร้องประสานเสียงบ่อยๆ เพราะอาจทำให้ระบบการฟังของเราเสียไป เนื่องจากเราต้องฟังคนเสียงอื่นมากๆ ซึ่งร้องกันคนละแนวกับเรา โดยไม่ได้พัก หมายเหตุ : การร้องประสานเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่ชอบฝึกการร้องในแบบขั้นคู่ แต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยฝึกได้การฟัง (Ear Training) ไม่ควรร้องในวงประสานเสียงบ่อยๆ เพราะอาจทำให้เกิดอาการหูเพี้ยนได้
16. อย่าร้องเพลงทุกเพลงที่มีเสียงสูงหรือต่ำเกินขีดความสามารถของคุณ ควรเริ่มจากการฝึกเสียงที่คุณมีให้ดีก่อน แล้วหาครูแนะนำอย่างถูกต้อง
17. อย่าใช้เสียงอย่างหนักในการร้องเพลง เกินสัปดาห์ละ 3 ครั้ง พักเสียงบ้างเถอะ หากคุณยังรักมันอยู่ และต้องการใช้มันนานๆ
18. อย่าฝึก หรือพยายามใช้ลูกคอ หากคุณไม่มั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดี และสามารถควบคุมเสียงได้ตรง pitch แล้วล่ะก็ อย่ารีบร้อนฝึกหัดการใช้ลูกคอ เพราะนั่น อาจทำให้คุณเป็นนักร้องที่ไม่ได้เรื่อง เพราะเสียงของคุณจะแกว่งไปมา ไม่ตรง pitch สิ่งที่คุณควรทำคือการฝึกควบคุมเสียงให้นิ่ง ตรง pitch เมื่อคุณชำนาญในการควบคุมเสียงแล้ว จึงควรฝึกการใช้ลูกคอ
19. อย่าเต้นไปร้องไปเป็นเวลานาน ถ้าคุณรู้จักไมเคิล แจ๊คสัน แล้วลองสังเกตุคอนเสิร์ทของเค้าทุกคอนเสิร์ท คุณจะรู้ว่าเค้าร้องสดเพียงไม่กี่เพลง นอกนั้นต้องร้องลิปซิงค์ เพราะการร้องไปเต้นไปเป็นเวลานานๆ ทำให้เสียงของคุณหมดไวผิดปกติ เพราะคุณต้องใช้ความสามารถสูงในการควบคุมลมหายใจ เมื่อคุณกังวลกับท่าเต้นมากๆ กังวลกับลมหายใจทุกเพลง นั่นละ เสียงของคุณจะไม่เป็นท่าก็เมื่อนั้น
20. ไม่ร้องเพลงด้วยเสียงที่ดังที่สุดของคุณเป็นเวลานานๆ
21. รู้จักถามให้มากที่สุด เมื่อคุณเจอคนที่สามารถให้คำแนะนำคุณได้ในด้านการร้องเพลง
22. อย่าไปเรียนร้องเพลงกับคนที่เส้นเสียงเสีย ตำราฝรั่งเล่มหนึ่งบอกผมไว้ว่า ขนาดเสียงของครูผู้สอนยังเสียได้เลย แล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าครูผู้สอนจะไม่ทำให้เสียงของเราเสียไปด้วย
23. ถ้าครูผู้สอนของคุณเป็นนักร้องชั้นยอด อลงพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาและวิธีการสอนของเค้าดูนะครับ ถ้าสอนดี ก็โอเคเลย แต่ถ้าสอนได้ไม่ดีให้คุณนึกถึงคำที่ผมบอกนะครับ "คนที่ร้องเพลงดี ไม่ได้หมายความว่าเค้าจะสามารถถ่ายทอดวิชาการร้องเพลงให้คุณได้ดี"
24. พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องปรับอากาศเป็นเวลานานๆ ก่อนการขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลง เพราะนอกจากหนาวแล้ว ความเย็นของอากาศ ทำให้ความชื้นในร่างกายของเราระเหยไป อาจทำให้รู้สึกคอแห้งได้ เพราะเราสูดเอาอากาศที่แห้งกว่าเข้าไป พร้อมกับปล่อยอากาศชื้นออกจากตัวเรา
25. พยายามศึกษา และหาทางเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลง เช่น กล่องเสียง เส้นเสียง กระบังลม กล้ามเนื้อหน้าท้อง ฯลฯ
26. ถ้าการเรียนร้องเพลง หมายถึงการเรียนเทคนิคการใช้เสียงที่ถูกต้อง นั่นหมายถึงว่า เมื่อคุณเรียนร้องเพลง จะต้องได้รับความรู้และการฝึกฝน การใช้เสียงอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บคอ อันเนื่องมาจากการใช้เสียงมากเกินไป หรือผิดวิธี
27. การฝึกการร้องเพลง ควรฝึกอย่างช้าๆ ใจเย็นๆ อย่าคิดว่าการรีบร้อนฝึกหนักจะทำให้คุณเก่งในพริบตาได้ การฝึกซ้อมอย่างถูกต้อง พอดี และสม่ำเสมอทุกวัน ทำให้เสียงของเราค่อยๆพัฒนาไปอย่างมีระบบ
28. พยายามเรียนรู้การร้องในแต่ละสไตล์ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ ยิ่งคุณรู้มากและทำได้มาก นั่นคือความสามารถเฉพาะตัวที่ยากจะหาใครเลียนแบบ
29. ดูแลรักษาช่องปากและฟันของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลมปากปอมสดชื่น เวลาคุณร้องเพลง
30. เมื่อคุณต้องร้องเพลง จำไว้ว่า คุณต้องรู้ความหมายของบทเพลงนั้นๆ ทุกคำ ทุกความหมาย ร้องให้ได้อารมณ์ตามนั้น ที่สำคัญ คุณอย่าได้อารมณ์เพียงคนเดียวนะ ผู้ฟังต้องได้ยินเสียงคุณแล้วรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่คุณต้องการสื่อด้วย
31. ร้องเพลงอย่างเดียวไม่พอแน่ ท่าทางคือสิ่งที่นักร้องหลายๆ คน แสดงออกมาอย่างไม่ได้เรื่อง ถ้าคุณร้องเพลงไปแล้วยืนตรงเหมือนคนเคารพธงชาติ คุณคิดว่าใครอยากจะมองคุณบ้าง ใช้หูเพื่อฟังคุณก็พอแล้วมั๊ง ถ้าคุณไม่อยากเป็นอย่านั้น เริ่มต้นฝึกการใช้ลีลาท่าทางซะ อย่าคิดว่าขึ้นเวทีแล้วมันจะได้เอง จากประสบการณ์แล้วนั้น ผมไม่เคยพบใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถทำอะไรได้ดี โดยไม่ได้มีการฝึกซ้อมไว้ก่อน บางคนฝึกไว้แล้ว 100% ยังทำได้แค่ไม่ถึง 80% เอง เพราะฉะนั้นจงซ้อมไว้สัก 120-150 % แล้วคุณจะร้องได้ดี 100% เลย ผมรับรอง
32. ทำความเข้าใจดนตรี คุณควรรู้ว่านักดนตรีต้องการสื่ออารมณ์อย่างไร ในบทเพลงที่คุณร้อง ลองฝึกฟังดนตรีเยอะๆ พยายามทำความเข้าใจอารมณ์ที่สื่อออกมาจากดนตรีแต่ละประเภท แต่ละแนวเพลง
33. หลายคนชอบพูดว่า ไม่สามารถร้องเพลงแต่เช้าได้ หรือร้องเพลงตอนดึกๆ ไม่ไหว เพราะเสียงไม่มา ผมมั่นใจว่า ไม่มีคำๆ นี้ในพจนานุกรมของ นักร้องที่ได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้น วันนั้นมันดันพิเรนท์ นอนดึกเสียงเกินกว่าเหตุ ดื่มสุรา หรือไม่สบาย
34. วิธีการรักษาเสียงของคุณอย่างง่ายๆ และได้ผล คือการนำผ้าชุบน้ำอุ่น มาประคบที่คอ เป็นเวลาประมาณ 10 นาที โดยช่วงนั้น คุณควรพักการใช้เสียงด้วย
35. รู้สึกเหมือนคอมีเสมหะตลอดเวลาเลย เรื่องแบบนี้แก้ไม่ยาก คุณสามารถล้างคอของคุณได้ ด้วยการดื่มน้ำอุ่น ผสมเกลือ 1/2 ช้อนโต๊ะ ผสมโซดา ทุกเช้า วิธีนี้ได้ผลดีเลยทีเดียว ในการกำจัดอาการระคายคอบ่อยๆของคุณออกไป
36. เมื่อต้องขึ้นเวที อย่าใส่เสื้อผ้าที่หนาๆ เพราะแสงไฟบนเวทีน่ะ "ร้อนมาก" ยืนพักเดียวก็เหงื่อชุ่มแล้ว ร้อนขนาดนั้น คุณคงไม่มีกระใจจะร้องเพลงสักเท่าไหร่หรอก
37. การเรียนรู้วิธีการร้องเพลง และการใช้เสียงอย่างถูกต้อง ต้องใช้เวลาในการเรียน และการฝึกฝนเท่านั้น ไม่มีวิธีลัดใดๆทั้งสิ้น
38. ฝึกการฟังเป็นประจำ ด้วยแบบฝึกหัดการฝึกฟัง การฟัง ทำให้คุณเป็นนักร้องที่ดีได้ เพราะถ้าคุณยิ่งแม่นยำในการฟังโน้ตเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถขึ้นร้องเพลงบนเวทีได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะร้องเพี้ยน
39. หยุดซ้อมร้องเพลงได้ แต่อย่าให้เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การซ้อมเสมอๆ ย่อมดีกว่าการหยุดซ้อมเป็นประจำ
40. ดูแลตัวเองอยู่เสมอ ทั้งเรื่องเสียง หน้าตา สุขภาพร่างกาย เพื่อให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดูดี สะอาดสะอ้าน ร่างกายแข็งแรง หน้าตาสดใส จิตใจปลอดโปร่ง พร้อมสำหรับการร้องเพลงอย่างมีคุณภาพ และเป็นนักร้องที่ดี

อ้างอิง http://board.dserver.org/t/tarmjai/00000190.html

โปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรมคาทอลิก (เวอร์ชัน1.04.20090801)

โปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรมคาทอลิก (เวอร์ชัน1.04.20090801)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดโครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรมเวอร์ชัน 1.04

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์หลัก (ส่วนควบคุมและไฟล์ส่วนกลาง ท่านควรโหลดตัวนี้และติดตั้งเป็นตัวแรกครับ) 3.64 MB (3,818,088 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รวมบทสวด (ท่านที่ต้องการเฉพาะส่วนโปรแกรมรวมบทสวด อาจจะดาวน์โหลดตัวนี้ไปใช้เพียงตัวเดียวได้ครับ) 96.3 MB (101,023,241 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงแห่เข้า 294 MB (308,938,080 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงเร้าวิงวอน 82.3 MB (86,382,710 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงสิริมงคล 75.7 MB (79,409,716 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงบทสร้อย (ไม่รวมบทสร้อย-อัลเลลูยา 83 บทนะครับ ส่วนดังกล่าวอยู่ในไฟล์รวมบทสวด) 105 MB (110,641,069 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงอัลเลลูยา 51.3 MB (53,816,857 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงภาคถวาย 205 MB (215,481,972 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงศักดิ์สิทธิ์ 54.4 MB (57,051,901 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงพระชุมพา 79.4 MB (83,295,577 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงรับศีล 268 MB (281,068,258 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงปิดพิธี 135 MB (141,707,850 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงเทอดพระเกียรติแม่พระ 620 MB (650,439,252 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงหมวดทั่วไป 145 MB (152,777,130 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ฉลองนักบุญต่างๆ 91.1 MB (95,562,122 bytes)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงสำหรับโอกาสฉลองคริสต์มาส 283 MB (297,728,109 bytes)

อ้างอิงและแวะเยี่ยมชมเว็บหลักได้ที่นี่ครับ....ร่วมใจภาวนาให้ทุกท่านที่สร้างสรรค์ผลงานให้เรา ชาวคณะนักขับร้อง....

เพลงวัดคาทอลิก...เพลงแห่เข้า

ดาวน์โหลดโปรแกรม เนื้อเพลง เพลงวัด เพลงศักดิ์สิทธิ์ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (คาทอลิก)
เพลงวัดคาทอลิก...เพลงแห่เข้า
ขอถวายพระพร
ขอพระสถิตกับเรา
ขอสรรเสริญ
ข้าเจ้าถวายสดุดี
จงชื่นชมยินดี
เชิญซ้องสรรเสริญ
เชิญแซ่ซ้อง
เชิญพี่น้อง
เชิญมวลชน
เชิญมาสรรเสริญพระเจ้า
เชิญร้อง-เชิญรับ
เชิญร้องบรรเลง
เชิญเราคริสตชน
ด้วยดวงใจยินดี
เตรียมใจ
นมัสการ
บทเพลงสรรเสริญ
พระเจ้าของเรา
พระเจ้ายิ่งใหญ่
พระผู้สร้าง
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์
มาเถิดเชิญมา
ร่วมร้องบรรเลง
เราจงมา
เราทั้งหลายถวายพระพร
เรามีความยินดี
วันชื่นชม
วันนี้เรามาร่วมใจ
วันนี้วันแสนยินดี
สดุดีพระตรีเอกภาพ
สดุดีพระองค์
สรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระตรีเอกภาพ
สรรเสริญโมทนา
สาธุการ(เชิญแซ่ซ้อง)
สาธุการ(ในวันนี้)
สู่พระแท่นบูชา
เสียงจากเทวา
องค์พระสุรีย์
โอ้นภากาศ

รายการเพลงทั้งหมด===============
แห่เข้า 41 เพลง (105 ไฟล์เพลง)
เร้าวิงวอน 14 เพลง (40 ไฟล์เพลง)
สิริรุ่งโรจน์ 10 เพลง (20 ไฟล์เพลง)
บทสดุดี 11 เพลง (24 ไฟล์เพลง)
อัลเลลูยา 11 เพลง (31 ไฟล์เพลง)
ถวาย 25 เพลง (62 ไฟล์เพลง)
ศักดิ์สิทธิ์ 13 เพลง (37 ไฟล์เพลง)
พระชุมพา 12 เพลง (42 ไฟล์เพลง)
รับศีล 24 เพลง (56 ไฟล์เพลง)
ปิดพิธี 18 เพลง (40 ไฟล์เพลง)
เพลงแม่พระ 40 เพลง (160 ไฟล์เพลง)
เพลงอื่นๆ 21 เพลง (49 ไฟล์เพลง)
เพลงฉลองนักบุญ 6 เพลง (22 ไฟล์เพลง)
เพลงคริสต์มาส 24 เพลง (63 ไฟล์เพลง)
===============
รวมเพลงทั้งหมด 270 เพลง (751 ไฟล์เพลง)
ขอขอบพระคุณ#
Theme ต่างๆ จาก www.oswd.com รวมทั้งผู้ออกแบบแต่ละท่านที่มีรายชื่อหรือเว็ปไซต์ระบุไว้ในแต่ละธีม
#ไฟล์ MIDI และเนื้อร้องส่วนหนึ่งจากผลงานของคุณอดิศักดิ์ คาราอัน วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทร์ และคุณสมชาย ธาดาประทีป วัดกาลหว่าร์ ที่ได้มีการเผยแพร่ออกมาเป็นซีดีในชุด สดุดี2000 (ขอขอบพระคุณคุณสราวุธ เจ้าของเว็ปไซต์ www.thaiholypicture.net ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ)
#ผู้แต่งเนื้อร้อง ผู้แต่งทำนอง และผู้เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงทุกเพลงที่ปรากฏในโปรแกรมนี้หมายเหตุ ท่านสามารถทำสำเนาโปรแกรมชุดนี้ไปใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าครับ ผมขอเพียงคำภาวนาทั้งหมด มอบแก่ผู้ที่แต่งเพลง และเจ้าของลิขสิทธิเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสานทุกท่านครับเวอร์ชัน 1.04.20090801 วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.2009

อ้างอิง http://thanwa.cpe.mut.ac.th/church/template_01/index.html

Singing : Choir

Singing : Choir

Sing-along, community singing, group singing, is an event of singing together at gatherings or parties, less formally than choir singing. One can use a songbook. Common genres are patriotic songs, hymns and drinking songs. Children across the world usually sing nursery rhymes together.

Rise Up Singing is a popular folk music fake book containing chords, lyrics, and sources to 1200 songs. It does not include notation of the songs' melodies (with the exception of the two sections on rounds) and assumes that a user will know the tune to many of the songs. It was first published in 1988 by Sing Out!. It is edited by Peter Blood and Annie Patterson. The book has 35 different categories of songs arranged in alphabetical order, plus an artist index, subject index, and title index.
Since the book includes only lyrics and chords without notation, it is relatively compact in size and also relatively inexpensive. Recordings of the songs (now available on CD) have been made for each section of the book to be used as a learning tool. Only enough of the song is included to learn the tune, not all verses are sung.
The book is very popular having sold over a million copies.[1] In the United States there are monthly singalongs where groups gather to sing selections from Rise Up Singing.

Sing Out! is a quarterly journal of folk music and folk songs that has been published since May 1950.

Come and Sing: ChoirCome and Sing: Choir


A "come and sing" event offers people who enjoy singing the opportunity to form a temporary choir ("scratch choir") to rehearse and/or perform choral music, often within a single day.
These events are ideal for people who would otherwise be unable to commit to regular membership of a choir, or who wish to try choral singing for the first time. Usually the music is familiar to those who attend – e.g. Handel's Messiah, Fauré's Requiem, Verdi's Requiem – though the programme may be chosen to coincide with a festival or other special occasion or time of year or day (e.g. evensong, Nine Lessons and Carols).
"Come and sing" events seem particularly popular in the United Kingdom.
Skills involved in choral singing

Skills involved in choral singing

Choral singers vary greatly in their ability and performance. The best choral singers possess (among others) the following abilities:

to sing precisely in tune (on the correct pitch) and with a vocal timbre (or color) which complements the other singers;
to sing at precisely controlled levels of volume, matching the dynamics marked in the score or prescribed by the conductor, and not sing so loudly as to be markedly detectable as an individual voice within the section;
to sight-read music fluently;
to read and pronounce the text accurately and in the pronunciation style specified by the leader, whatever the language may be. This includes correct diction, proper vowels and timing of diphthongs, and correct placement of consonants;
to understand and interpret the music and to reflect that understanding in the vocal production of the music;
to remain completely alert for long periods, monitoring closely what is going on in a rehearsal or performance;
to monitor one's own singing and detect errors, correcting them as they go along,
to accept direction from others for the good of the group as a whole, even when the singer disagrees aesthetically with the instructions;
to produce a healthy and pleasing tone through the use proper vocal technique;
to sing using pure vowels through vowel tracking to match the group;
Singers who have perfect pitch require yet other skills:
to sing music in keys other than that in which it is written, since choirs often sing music in transposed form.
to stay "in tune" with the ensemble, even in the event the ensemble modulates slightly away from "perfect" pitch
to provide ensembles with the key or starting pitch that a piece begins on, usually with unaccompanied pieces.

Refer to http://en.wikipedia.org/wiki/Choir

Layout on stage of Choir


Layout on stage
There are various schools of thought regarding how the various sections should be arranged on stage. In symphonic choirs it is common (though by no means universal) to order the choir behind the orchestra from highest to lowest voices from left to right, corresponding to the typical string layout. Since 2000 several choirs introduced the historic layout of the 17th –19th century with the choir in front of the orchestra, so the American North Penn High School Concert Choir [1], the Canadian Tafelmusik Chamber Choir, the German Kreuznacher-Diakonie-Kantorei and the French Chapelle Rhénane. In a cappella or piano-accompanied situations it is not unusual for the men to be in the back and the women in front; some conductors prefer to place the basses behind the sopranos, arguing that the outer voices need to tune to each other.
More experienced choirs often sing with the voices all mixed together. Proponents of this method argue that it makes it easier for each individual singer to hear and tune to the other parts, but it requires more independence from each singer. Opponents argue that this method loses the spatial separation of individual voice lines, an otherwise valuable feature for the audience, and that it eliminates sectional resonance, which lessens the effective volume of the chorus.
For music with double (or multiple) choirs, usually the members of each choir are together, sometimes significantly separated, especially in performances of 16th-century music. Some composers actually specify that choirs should be separated, such as in Benjamin Britten's War Requiem.
Consideration is also given to the spacing of the singers. Studies have found that not only the actual formation, but the amount of space (both laterally and circumambiently) affect the perception of sound by choristers and auditors.[2]

Refer to http://en.wikipedia.org/wiki/Choir

Structure of choirsStructure of choirs


Choirs are often led by a conductor or choirmaster. Most often choirs consist of four sections intended to sing in four part harmony, but there is no limit to the number of possible parts as long as there is a singer available to sing the part: Thomas Tallis wrote a 40-part motet entitled Spem in alium, for eight choirs of five parts each; Krzysztof Penderecki's Stabat Mater is for three choirs of 16 voices each, a total of 48 parts. Other than four, the most common number of parts are three, five, six and eight.
Choirs can sing with or without instrumental accompaniment. Singing without accompaniment is called a cappella singing (although the American Choral Directors Association[1] discourages this usage in favor of "unaccompanied", since a cappella denotes singing "as in the chapel" and much unaccompanied music today is secular). Accompanying instruments can consist of practically any instruments, from one to a full orchestra; for rehearsals a piano or organ accompaniment is often used even if a different instrumentation is planned for performance, or for rehearsing a cappella music. While Eastern Orthodox churches and some synagogues ban the use of instruments, in churches of the Western Rite the accompanying instrument is almost always an organ, although in colonial America, the Moravian Church used a string quartet. Many churches which use a contemporary worship format will have a band in the sanctuary to accompany the singing.
Beside the leading of singing in which the congregation participates such as hymns and service music, choirs still sing the full propers (introit, gradual, communion antiphons appropriate for the different times of the liturgical year) at a few churches, chiefly those of the Anglican or Roman Catholic churches; far more common however is the performance of an anthem at the offertory. Roman Catholic Churches use, at their discretion, additional orchestral accompaniment.
Choirs can be categorized by the voices:
Mixed choirs (i.e., with male and female voices). This is perhaps the most common type, usually consisting of soprano, alto, tenor and bass voices, often abbreviated as SATB. Often one or more voices is divided into two, e.g., SSAATTBB, where each voice is divided into two parts, and SATBSATB, where the choir is divided into two semi-independent four-part choirs. Occasionally baritone voice is also used (e.g., SATBarB), often sung by the higher basses. In smaller choirs with fewer men, SAB, or Soprano, Alto, and Baritone arrangements allow the few men to share the role of both the tenor and bass in a single part.
Male choirs, with the same SATB voicing as mixed choirs, but with boys singing the upper part (often called treble or boy soprano) and men singing alto (in falsetto), also known as countertenor. This format is typical of the British cathedral choir.
Female choirs, usually consisting of soprano and alto voices, two parts in each, often abbreviated as SSAA, or as soprano, soprano II, and alto, abbreviated SSA
Men's choirs, usually consisting of two tenors, baritone, and bass, often abbreviated as TTBB (or ATBB if the upper part sings falsetto in alto range like barbershop music, even though this notation is not normally used in barbershop music). Occasionally, a men's choir will have Basso Profondo, the lowest of all male vocal ranges.
Children's choirs, often two-part SA or three-part SSA, sometimes more voices. This includes boys' choirs.
Choirs are also categorized by the institutions in which they operate:
Church choirs
Collegiate choirs
School choirs
Community choirs (of children or adults)
Professional choirs, either independent (e.g., Philippine Madrigal Singers, Anúna) or state-supported (e.g., National Chamber Choir of Ireland, Canadian Chamber Choir, Swedish Radio Choir etc.)
Finally, some choirs are categorized by the type of music they perform, such as
Symphonic choirs
Vocal jazz choirs
Show choirs, in which the members sing and dance, often in performances somewhat like musicals


Choir : คณะนักร้องประสานเสียงChoir

คณะนักร้องประสานเสียง


A choir, chorale, or chorus is a musical ensemble of singers. Choral music, in turn, is the music written specifically for such an ensemble to perform.
A body of singers who perform together is called a choir or chorus, The former term is very often applied to groups affiliated with a church (whether or not they actually occupy the choir) and the second to groups that perform in theatres or concert halls, but this distinction is far from rigid. "Choir" has the secondary definition of a subset of an ensemble; thus one speaks of the "woodwind choir" of an orchestra, or different "choirs" of voices and/or instruments in a polychoral composition. In typical 18th to 20th century oratorios and masses, chorus or choir is usually understood to imply more than one singer per part, in contrast to the quartet of soloists also featured in these works.Catholic Choir dress

Catholic Choir dress
Choir dress is worn by the Catholic clergy when they are not celebrating Mass. Usuallly this is a rochet trimmed with lace. Cardinals wear red, bishops purple, and canons black. There are local differences.

Refer to http://commons.wikimedia.org/wiki/Catholic_Choir_dress

Index of /Hymns_and_Carols1 for Catholic Choir 9

Index of /Hymns_and_Carols1 for Catholic Choir 9
รวมโน๊ตเพลง ดาวน์โหลดโน๊ตเพลงวัด เพลงศักดิ์สิทธิ์ เพลงวัดคาทอลิก สำหรับกลุ่ม คณะนักขับร้องประสานเสียง
โน๊ตเพลงแสงธรรม โน๊ตเพลงสรรเสริญสดุดี โน๊ตเพลงสาธุการ
U-Z : Hymns and Carols , Christmas Songs โน๊ตประสานเสียงเพลงคริสต์มาส

uh_oh_were_in_the_red_dear.htm
under_a_tre_in_sportyng_me.htm
under_the_stars_one_holy_night.htm
unto_us_a_child_is_born.htm
unto_us_is_born_a_son.htm
unto_us_is_born_a_son1.htm
up_awake_from_highest_steeple.htm
up_good_christen_folk_and_listen.htm
up_on_the_housetop.htm
upon_christmas_day_in_the_mornin.htm
upon_the_holy_mount_they_stood.htm
upon_the_snow_clad_earth_without.htm
used_to_have_a_steady_job.htm
veiled_in_darkness_judah_lay.htm
vines_branching_stilly.htm
virgin_and_child.htm
virgin_born_we_bow_before_thee.htm
virgin_full_of_grace.htm
virgin_had_a_baby_boy.htm
virgin_mary_had_a_baby_boy.htm
virgin_wholly_marvellous.htm
virgins_cradle_hymn.htm
virgins_lullabye.htm
virgins_slumber_song.htm
voice_of_the_christ_child.htm
waits_song.htm
wake_all_musics_magic_powers.htm
wake_awake_for_night_is_flying.htm
wake_from_your_sleep.htm
wake_my_heart_while_round_thee_s.htm
wake_my_soul_in_careless_slumber.htm
wake_o_wake_with_tidings_thrilli.htm
wake_the_startling_watch_cry_pea.htm
wake_the_welcome_day_appeareth.htm
waken_christian_children.htm
waken_christian_children1.htm
waken_christians_greet_the_morn.htm
waking_out_of_silence.htm
walking_in_a_doggie_wonderland.htm
was_not_christ_our_saviour.htm
wasnt_that_a_mighty_day.htm
wassail_and_wassail_all_over_the_6.htm
wassail_bough.htm
wassail_chorus_at_the_mermaid_ta.htm
wassail_song-1.htm
wassail_song-2.htm
wassail_song-3.htm
wassail_song.htm
wassail_song1.htm
wassail_wassail_all_over_1.htm
wassail_wassail_all_over_2.htm
wassail_wassail_all_over_3.htm
wassail_wassail_all_over_4.htm
wassail_wassail_all_over_the_5.htm
wassail_wassail_all_over_the_tow.htm
wassail_wassail_out_of_the_milk_pail.htm
wassail_wassail_wassail_sing_we.htm
watching_in_the_meadows.htm
watchman_tell_us_of_the_night.htm
way_that_unto_jesus_leads.htm
waysailing_bowl.htm
we_are_but_little_children_weak.htm
we_are_the_magi_from_orient.htm
we_christians_may_rejoice_today.htm
we_come_with_loud_acclaim.htm
we_hail_thee_with_rejoicing.htm
we_have_heard_the_solemn_story.htm
we_saw_thee_now_when_thou_didst_.htm
we_sing_a_song_of_christmastime.htm
we_sing_immanuel_thy_praise.htm
we_sing_of_the_holy_happiness.htm
we_three_kings_of_orient_are.htm
we_three_students_of_chemistry_a.htm
we_wish_you_a_happy_halogen.htm
we_wish_you_a_merry_christmas.htm
we_wish_you_a_merry_christmas1.htm
we_wish_you_a_merry_christmas2.htm
we_would_see_jesus.htm
weep_weep_for_earths_bereaved_on.htm
welcome_be_our_heavenly_king.htm
welcome_be_this_blessed_feste.htm
welcome_by_thys_blissed_feest.htm
welcome_christmas.htm
welcome_christmas_welcome_here.htm
welcome_gods_and_marys_son.htm
welcome_here.htm
welcome_merry_christmas.htm
welcome_sweet_christmas.htm
welcome_that_star_in_judahs_sky.htm
welcome_to_earth.htm
welcome_yule-Rickert.htm
welcome_yule.htm
welcu_yole_in_good_array.htm
well_sing.htm
were_you_there.htm
west_cornwall_wassail.htm
weve_decked_the_church_with_ivy.htm
wexford_carol.htm
whan_that_my_swete_sone.htm
whan_the_aungell_aue_began.htm
what_alleluya_is_a_lofte.htm
what_beauteous_sun_surpassing_st.htm
what_child_is_this_version_1.htm
what_child_is_this_version_2.htm
what_do_they_say_these_bells_to.htm
what_good_news_the_angels_bring.htm
what_i_love_about_christmas.htm
what_is_new_upon_the_earth.htm
what_is_that_fragrance.htm
what_is_the_crying_at_jordan.htm
what_is_this_fragrance.htm
what_joyful_news_to_us_are_told.htm
what_means_this_glory_round_our_.htm
what_notes_shall_suit_the_song_d.htm
what_shall_we_bring_to_thee.htm
what_soul_inspiring_music.htm
what_star_is_this_1.htm
what_star_is_this_2.htm
what_star_is_this_with_beams_4.htm
what_star_is_this_with_beams_so.htm
what_star_is_this_with_beams_so1.htm
what_strangers_are_these.htm
what_sudden_blaze_of_song.htm
what_though_the_snow.htm
what_tidings.htm
what_tidings_bringest_thou.htm
what_you_gonna_call_your_pretty.htm
when_a_child_is_born.htm
when_adam_first_in_paradise.htm
when_angelick_host_entuned.htm
when_at_night_i_go_to_sleep.htm
when_augustus_caesar.htm
when_bloody_herod_reigned_king.htm
when_blossoms_flowered_mid_the_s.htm
when_caesar_augustus.htm
when_caesar_did_the_sceptre_sway.htm
when_came_in_flesh_the_incarnate.htm
when_christ_in_bethlehem_was_bor.htm
when_christ_was_born_in_beth2.htm
when_christ_was_born_in_bethlehe.htm
when_christ_was_born_of_mary_fre.htm
when_christ_was_born_of_pure_mar.htm
when_christmas_morn_is_dawning-2.htm
when_christmas_morn_is_dawning.htm
when_christs_appearing_2.htm
when_christs_appearing_was_made_.htm
when_closing_was_the_night_of_ea.htm
when_cryst_was_born_of_mary_fre.htm
when_cryst_was_born_of_mary_fre1.htm
when_from_the_east_the_wise_men_.htm
when_god_at_first_created_man.htm
when_god_at_first_created_man1.htm
when_god_was_born_of_mary_free.htm
when_herod_in_jerusalem.htm
when_herod_in_jerusalem1.htm
when_i_view_the_mother_holding.htm
when_jesus_christ_was_twelve_ye1.htm
when_jesus_christ_was_twelve_yea.htm
when_jesus_christ_was_yet_a_chil.htm
when_jesus_our_savior.htm
when_jesus_the_lord.htm
when_jesus_was_a_baby.htm
when_jesus_went_to_jordan.htm
when_jordan_hushed_his_waters_st.htm
when_jordan_hushed_his_waters_st1.htm
when_joseph_was_a_young_man.htm
when_joseph_went_to_bethlehem.htm
when_marshaled_on_the_nightly.htm
when_oer_the_world_augustus_reig.htm
when_old_father_jacob.htm
when_righteous_joseph.htm
when_righteous_joseph_wedded_was.htm
when_righteous_joseph_wedded_was1.htm
when_saint_stephen_was_at_jerusa.htm
when_shades_of_night_around_us_c.htm
when_sin_had_set_our_world_at_si.htm
when_sinners_see_their_lost_cond.htm
when_the_christ_was_born.htm
when_the_crimson_sun_had_set.htm
when_the_harping_seraphim.htm
when_the_mother_gave_birth_to_th.htm
when_thou_o_lord.htm
when_to_thee_our_saviour_christ.htm
when_wise_men_came_seeking.htm
when_with_powers_of_heaven_atten.htm
whenas_the_word_divine_had_found.htm
whence_comes_this_rush_of_wings.htm
whence_is_that_goodly_fragrance.htm
where_cross_the_crowded_ways_of_.htm
where_have_you_been_walking.htm
where_is_that_goodly_fragrance.htm
where_is_this_stupendous_strange.htm
whereas_adam_caused_by_sin.htm
while_by_the_sheep.htm
while_humble_shepherds_watched_t.htm
while_in_peaceful_slumbers_lying.htm
while_shepherds_in_the_fields_di.htm
while_shepherds_watched.htm
while_shepherds_watched_their_fl.htm
while_shepherds_were_feeding.htm
while_the_world_awaited.htm
while_their_flocks_the_shepherds.htm
while_with_ceaseless_course_the.htm
whilst_bethlehems_shepherds_kept.htm
whilst_the_careless_world_is_sle.htm
whispering_winds_softly_sighing.htm
white_christmas.htm
who_are_these_who_ride_by_starli.htm
who_can_forget_never_to_be_forgo.htm
who_is_he_in_yonder_stall-1.htm
who_is_he_in_yonder_stall-2.htm
who_is_this.htm
who_is_this_so_weak_and_helpless.htm
whom_of_old_the_shepherds_praise.htm
whom_the_sire_of_heavn_begot.htm
why_are_thy_tender_eyes_so_brigh.htm
why_do_bells_for_christmas_ring.htm
why_doth_that_impious_herod_fear.htm
why_herod_unrelenting_foe.htm
why_impious_herod_shouldst_thou_.htm
why_impious_herod_vainly_fear.htm
why_ring_these_merry_bells_today.htm
willie_take_your_little_drum.htm
winds_through_the_olive_trees.htm
winds_were_wailing.htm
winged_herald_of_the_day.htm
winter.htm
winter_night.htm
winter_sun_was_setting.htm
winter_wonderland.htm
wise_may_bring_their_learning.htm
wise_men_from_egypt.htm
wise_men_saw_a_light_afar.htm
wise_men_seeking_jesus.htm
wisselton_wasselton.htm
with_exulting_tribute.htm
with_hallowed_mirth.htm
with_hearts_truly_grateful.htm
with_merry_glee_and_solace.htm
with_our_songs_we_greet_thee.htm
with_psalms_and_hymns_and_holy_s.htm
with_raptures_abounding_and_musi.htm
with_sanctified_festivity.htm
with_terror_doth_the_tyrant_hear.htm
with_wondering_awe.htm
within_a_manger.htm
within_the_fathers_house.htm
wo_jesu_is_me.htm
wolcum_be_thu_hevene_kyng.htm
wolcü_zol_þu_mery_mä_in_worchepe.htm
wonderful_is_the_earth.htm
wonderful_night.htm
wondrous_child.htm
worcestershire_christmas_carol.htm
word_made_flesh.htm
word_supreme_before_creation.htm
word_with_god_the_father_one.htm
work_for_the_day_is_coming.htm
world_is_old.htm
world_is_very_evil.htm
worship_the_lord_in_the_beauty_o.htm
wouldst_thou_magnify_the_story.htm
wrapt_in_the_silence_of_the_nigh.htm
wsrod_nocnej_ciszy.htm
ye_angels_whose_harmonious_strai.htm
ye_bells_of_christmas_time.htm
ye_clouds_be_rain_our_thirsty_pl.htm
ye_faithful_approach_ye.htm
ye_faithful_with_gladness.htm
ye_gates_lift_up.htm
ye_heavens_oh_haste_your_dews_to.htm
ye_mortals_all_rejoice_and_sing.htm
ye_patriarchs_and_ancient_sires.htm
ye_saints_exult_with_cheerful_so.htm
ye_servants_of_the_lord.htm
ye_shepherds_arise_and_shout_to_.htm
ye_sons_of_adam_now_arise.htm
ye_sons_of_men_in_earnest.htm
ye_sons_of_men_oh_hearken.htm
ye_watchers_and_ye_holy_ones.htm
year_is_gone_beyond_recall.htm
yesterday_with_exultation.htm
yf_crystmas_day_on_the_sonday_be.htm
yoemans_carol.htm
yorkie_version.htm
yorkshire_wassail.htm
you_are_my_reindeer.htm
you_gave_us_hope.htm
young_and_old_must_raise_the_lay.htm
young_men_and_maids_on_new_y.htm
yule.htm
yule_days.htm
yule_returns_come_christian_peop.htm
yuletide_is_here_again.htm
zacharias_being_an_aged_man.htm
zion_is_glad_this_glorious_morn.htm
zions_daughter_version_1.htm
zions_daughter_version_2.htm
zions_king_shall_reign_2.htm
zions_king_shall_reign_3.htm
zions_king_shall_reign_victoriou.htm
zither_carol-1.htm
zither_carol_version_2.htm

Index of /Hymns_and_Carols1 for Catholic Choir 8

Index of /Hymns_and_Carols1 for Catholic Choir 8
รวมโน๊ตเพลง ดาวน์โหลดโน๊ตเพลงวัด เพลงศักดิ์สิทธิ์ เพลงวัดคาทอลิก สำหรับกลุ่ม คณะนักขับร้องประสานเสียง
โน๊ตเพลงแสงธรรม โน๊ตเพลงสรรเสริญสดุดี โน๊ตเพลงสาธุการ
R-T : Hymns and Carols , Christmas Songs โน๊ตประสานเสียงเพลงคริสต์มาส

race_that_long_in_darkness_pined.htm
reason_for_the_season.htm
redeemer_of_the_nations_come-2.htm
redeemer_of_the_nations_come.htm
redeemer_of_the_nations_come3.htm
redeemer_of_the_nations_hear.htm
rejoice_all_ye_believers.htm
rejoice_and_be_glad.htm
rejoice_and_be_merry.htm
rejoice_rejoice_believers.htm
rejoice_rejoice_this_happy_morn.htm
rejoice_rejoice_ye_christians.htm
rejoice_the_glorious_day_is_come.htm
rejoice_the_lord_is_king.htm
rejoice_today.htm
rejoice_ye_babes_around_the_coas.htm
remember_life_is_short.htm
remember_o_thou_man.htm
remember_o_thou_man1.htm
remember_o_thou_man2.htm
remember_o_thou_man3.htm
repent_the_kingdom_draweth_nigh.htm
rich_gold_from_the_earth_is_delv.htm
ring_bells_ring_ding_dong_ding.htm
ring_happy_bells.htm
ring_little_bell.htm
ring_little_bells.htm
ring_merrily.htm
ring_merry_merry_bells.htm
ring_o_ye_bells_o_ring_out.htm
ring_on_ye_bells.htm
ring_on_ye_joyous_christmas_bell.htm
ring_out_o_bells_your_peals_toda.htm
ring_out_ring_out_a_joyful_peal.htm
ring_out_ring_out_o_christmas_be.htm
ring_out_sweet_bells.htm
ring_out_the_bells_for_christmas.htm
ring_out_the_bells_for_christmas1.htm
ring_out_wild_bells.htm
ring_out_ye_bells.htm
ring_out_ye_merry_bells.htm
ring_out_ye_throbbing_stars_of_n.htm
ring_out_ye_wild_and_merry_bells.htm
ring_ring_the_bells.htm
ring_the_bells_the_christmas_bel.htm
ring_the_joyful_christmas_bells.htm
rise_my_soul_adore_thy_maker.htm
rise_o_salem_rise_and_shine.htm
rise_up_shepherd_and_follow1.htm
rise_up_shepherds_and_follow2.htm
rise_wondering_shepherds_rise.htm
rockabye_jesus.htm
rockin_around_the_christmas_tree.htm
rocking_carol-1.htm
rocking_carol-2.htm
rod_of_the_root_of_jesse.htm
rorate.htm
rose_of_sharon.htm
rosy_dawn_with_locks_of_gold.htm
rouse_rouse_from_your_slumbers.htm
royal_day_that_chasest_gloom.htm
royal_day_that_chasest_gloom2.htm
rudolph_the_red_nosed_reindeer.htm
run_shepherds_run.htm
rusty_chevrolet.htm
saint_john_saint_john.htm
saint_joseph_meek_and_mild.htm
saint_mary_mother_mild.htm
saint_nicholas_patron_of_school.htm
saint_of_god_elect_and_precious.htm
saint_stephen_was_a_clerk.htm
saint_stephen_was_a_holy_man.htm
saint_stephen_was_an_holy_man.htm
saints_the_glorious_mother_greet.htm
salutation_carol.htm
salvator_mundi_domine.htm
salvator_mundi_domine1.htm
salvator_mundi_domine2.htm
sans_day_carol.htm
santa_claus.htm
santa_claus_express.htm
santa_claus_is_coming_to_town-notes.htm
santa_claus_is_tapping_your_phon.htm
santa_claus_is_watching_for_duis.htm
santa_claus_you_are_much_too_fat.htm
savior_eternal_health_and_life_o.htm
savior_of_the_nations_come.htm
savior_of_the_nations_come_2.htm
saviour_comes.htm
saviour_of_children.htm
saviour_of_the_nations_come3.htm
saw_you_never_in_the_twilight.htm
scene_around_me_disappears.htm
search_for_lodging.htm
seaventh_chapter_of_isai.htm
second_person_in_trinitie.htm
see_amid_the_winters_snow.htm
see_he_comes.htm
see_in_yonder_manger_low.htm
see_jesus_the_saviour.htm
see_seraphic_throngs_descending.htm
see_the_morning_fair_and_bright.htm
see_the_morning_star_is_dwelling.htm
servingman_and_the_husbandman.htm
seven_joys_of_mary-niles.htm
seven_joys_of_mary.htm
seven_joys_of_mary1.htm
seven_virgins.htm
shades_of_silent_night.htm
shall_i_tell_you_who_will_come.htm
she_may_be_called_a_sovereign_la.htm
sheep_fast_asleep.htm
shepherds.htm
shepherds1.htm
shepherds_amazed.htm
shepherds_arise_be_not_afraid.htm
shepherds_carol-Billings.htm
shepherds_carol.htm
shepherds_cradle_song.htm
shepherds_had_an_angel.htm
shepherds_in_judea.htm
shepherds_in_the_field_abiding.htm
shepherds_keep_their_flocks.htm
shepherds_keeping_watch_by_night.htm
shepherds_left_their_flocks_a.htm
shepherds_night_watch_keeping.htm
shepherds_of_bethlehem.htm
shepherds_on_fair_bethlehems_pla.htm
shepherds_rejoice.htm
shepherds_rejoice_lift_up_your_3.htm
shepherds_rejoice_lift_up_your_e.htm
shepherds_shake_off_your_drowsy1.htm
shepherds_song.htm
shepherds_song_2.htm
shepherds_up.htm
shepherds_watching_oer_the_plain.htm
shepherds_were_watching.htm
shine_calm_and_bright_ye_moonbea.htm
shine_on.htm
shine_on_bethlehems_star.htm
shine_on_fair_star.htm
shining_oer_bethlehem.htm
shining_out_of_darkness.htm
shout_the_glad_tidings.htm
shropshire_wakes.htm
silent_labs.htm
silent_mac_broken_mac.htm
silent_night.htm
silent_night_free_translation.htm
silent_night_hallowed_night-warner.htm
silent_night_hallowed_night.htm
silent_night_holiest_night.htm
silent_night_holy_night-1.htm
silent_night_holy_night-12.htm
silent_night_holy_night-13.htm
silent_night_holy_night-2.htm
silent_night_holy_night-5.htm
silent_night_holy_night-6.htm
silent_night_holy_night-7.htm
silent_night_holy_night-9.htm
silent_night_holy_night-krischnig.htm
silent_night_holy_night-matson.htm
silent_night_holy_night.htm
silent_night_holy_night1.htm
silent_night_holy_night_10.htm
silent_night_holy_night_11.htm
silent_night_holy_night_14.htm
silent_night_peaceful_night.htm
silent_night_sacred_night.htm
silent_stars_were_watching.htm
silently_falling_snow.htm
silver_bells-notes.htm
silver_nitrate.htm
simple_birth.htm
simple_carollers_are_we.htm
simpson_version.htm
sing_all_men-niles.htm
sing_hosanna_blessed_be_he_that_.htm
sing_hosanna_zion_sing.htm
sing_noel.htm
sing_o_children.htm
sing_o_sing_this_blessed_morn.htm
sing_of_maiden_mary.htm
sing_out_your_gladsome_carols.htm
sing_praise_to_god_notes.htm
sing_praise_to_god_who_reigns_1.htm
sing_praise_to_god_who_reigns_2.htm
sing_sing_for_christmas.htm
sing_sweet_carols.htm
sing_the_carol_raise_your_voices.htm
sing_to_the_lord_a_new_melodious.htm
sing_to_the_lord_ye_distant_land.htm
sing_we_ave_word_endearing.htm
sing_we_merry_christmas.htm
sing_we_noel.htm
sing_we_now_of_christmas.htm
sing_we_now_of_christmas2.htm
sing_we_now_of_joy_and_gladness.htm
sing_we_then_merrily.htm
sing_we_to_this_merry_company.htm
sing_with_gladness.htm
sing_with_joy_tis_christmas_morn.htm
sing_ye_the_songs_of_praise.htm
sinless_one_to_jordan_came.htm
sinners_redemption.htm
sir_christmas.htm
sit_you_merry_gentlemen.htm
sky_can_still_remember.htm
sleep_baby_mine_in_happy_case.htm
sleep_holy_babe.htm
sleep_holy_child_on_marys_gentle.htm
sleep_my_infant_saviour.htm
sleep_my_little_jesus.htm
sleep_my_saviour_sleep.htm
sleep_of_the_child_jesus.htm
sleep_of_the_infant_jesus.htm
sleep_sleep_o_beautiful_baby.htm
sleepers_wake_a_voice_astounds.htm
sleepers_wake_the_watch_cry_peal.htm
sleepin_little_jesus.htm
sleigh_ride.htm
slow_down_ye_frantic_shoppers.htm
slowly_fall_the_snowflakes.htm
slumberers_wake_the_bridegroom_c.htm
snow_falls_over_the_trees.htm
snow_falls_soft_in_the_night.htm
snow_in_the_street.htm
snow_lay_deep_upon_the_ground.htm
snow_lay_on_the_ground.htm
snow_lies_thick.htm
so_laughing_in_lap_laid.htm
so_now_is_come_our_joyfulst_feas.htm
soft_falls_the_snow.htm
softly_the_night_is_sleeping.htm
sojourners_and_strangers.htm
some_rightly_celebrate.htm
some_say_that_ever_against.htm
somerset_wassail.htm
somerset_wassail1.htm
son_of_god_came_down_in_love.htm
son_of_god_eternal_savior.htm
son_of_god_goes_forth_to_war.htm
son_of_god_is_born_for_all.htm
son_of_god_so_high_so_great.htm
son_of_man_from_jordan_rose.htm
son_of_the_father_of_heavenl.htm
son_sleep.htm
song_of_angels.htm
song_of_mary.htm
song_of_st_nicholas.htm
song_of_the_ship.htm
song_of_the_women.htm
songs_of_praise_the_angels_sang.htm
songs_of_thankfulness_and_praise.htm
sons_of_levi.htm
sons_of_men_behold_from_far.htm
soul_cakes.htm
soul_wherein_god_dwells.htm
spammers_hell.htm
splendour.htm
st_nicholas_good_holy_man.htm
standing_at_the_portal.htm
star_in_the_east.htm
star_lullaby.htm
star_of_bethlehem.htm
star_of_bethlehem1.htm
star_of_bethlehem2.htm
star_of_bethlehem_sweetly_shinin.htm
star_of_glory_brightly_streaming.htm
star_of_heaven_new_glory_beaming.htm
star_of_ocean_fairest.htm
star_of_the_east.htm
star_of_the_east1.htm
star_proclaims_the_king_is_here.htm
stars_all_bright_are_beaming.htm
stars_are_brightly_shining.htm
stars_are_shining_bright_and_cle.htm
stars_look_down.htm
stars_of_glory_shine_more_bright.htm
stars_of_the_morning.htm
stars_were_gleaming.htm
still_still_still-3.htm
still_still_still.htm
still_still_still_2.htm
still_still_still_austrian.htm
still_the_night.htm
stilly_night_holy_night.htm
storm_and_terror_grief_and_error.htm
story_of_the_shepherd.htm
story_of_the_wise_men.htm
story_that_never_grows_old.htm
summer_has_gone_with_its_bloom.htm
sun_of_righteousness.htm
sussex_carol.htm
sussex_mummers_carol.htm
sussex_mummers_christmas_carol.htm
sweet_angels_ever_bright_and_fai.htm
sweet_babe_that_wrapt_in_twiligh.htm
sweet_child_divine.htm
sweet_flowerets_of_the_martyr_ba.htm
sweet_flowrets_of_the_martyr_ban.htm
sweet_jhesus_is_cum_to_us.htm
sweet_little_jesus_boy.htm
sweet_mary_lulled_her_blessed_ch.htm
sweet_musicke_sweeter_farre.htm
sweet_was_the_song_the_virgin_su.htm
sweeter_sounds_than_music_knows.htm
sweetest_music_softly_stealing.htm
sweetly_sang_the_angels.htm
synfull_man_thou_art_vnkynde.htm
søren_banjomus.htm
take_me_in_thine_arms.htm
teach_us_by_his_example.htm
tell_us_thou_cleere_and_heavenly.htm
ten_joys_of_mary.htm
ten_thousand_times_ten_thousand.htm
tenderly_sleeping.htm
than_mightiest_cities_mightier_f.htm
that_day_of_wrath_that_dreadful_.htm
that_fearful_day_that_day_of_spe.htm
that_little_boy.htm
that_rage_whereof_the_psalm_doth.htm
that_so_thy_blessed_birth.htm
the_ferste_day_of_yol.htm
thee_christ_we_laud_and_magnify.htm
thee_o_immanuel_we_praise.htm
then_we_go_round_bout_a_juniperb.htm
there_came_a_little_child_to_2.htm
there_came_a_little_child_to_ear.htm
there_came_three_kings.htm
there_came_three_kings1.htm
there_came_three_kings_ere_break.htm
there_came_three_kings_from_far_.htm
there_came_three_sages_from_afar.htm
there_camen_iij_kinges_from_land.htm
there_comes_a_galley.htm
there_comes_a_ship.htm
there_comes_a_vessel_laden.htm
there_dwelt_in_old_judea.htm
there_is_a_blossom_sprung_of_a_t.htm
there_is_a_child_born_of_our_ble.htm
there_is_a_plant_of_noble_form_a.htm
there_is_no_rose_of_such_virtue.htm
there_joseph_on_his_sleeping_lay.htm
there_many_shall_come.htm
there_was_no_deathe_nor_worldlie.htm
there_was_of_old_in_jewish_land.htm
there_were_shepherds_abiding_in.htm
there_were_shepherds_watching.htm
there_were_wise_men.htm
theres_a_beautiful_star.htm
theres_a_song_in_the_air.htm
theres_a_star_in_the_sky.htm
theres_a_voice_in_the_wilderness.htm
theres_a_wonderful_tree.htm
they_all_were_looking_for_a_king.htm
they_leave_the_land_of_gems_and_.htm
thine_arm_o_lord_in_days_of_old.htm
this_day.htm
this_day_a_child_is_born.htm
this_day_christ_was_born.htm
this_day_is_born_emmanuel.htm
this_endernight_i_saw_a_sight.htm
this_endres_nyght.htm
this_endris_night.htm
this_endris_night2.htm
this_endris_nyghth.htm
this_happy_morn_a_king_is_born.htm
this_happy_morn_the_maid_hath_bo.htm
this_is_merry_christmas_day.htm
this_is_the_night.htm
this_may_I_preve.htm
this_new_christmas_carol.htm
this_new_christmas_carrol.htm
this_night_a_wondrous_revelation.htm
this_rose_is_railed_on_a_ryse.htm
this_tyme_is_born_a_chyld_ful_go.htm
this_was_the_tenour_of_her_talky.htm
this_winters_night_i_saw_a_sight.htm
thou_art_coming_o_my_saviour.htm
thou_art_our_god_we_exalt_thee.htm
thou_dearest_disciple_of_jesu_ch.htm
thou_didst_leave_thy_throne.htm
thou_green_and_glittering_tree.htm
thou_holy_jesus_meek_and_mild.htm
thou_who_wast_rich_beyond_all_sp.htm
thou_whose_almighty_word.htm
thou_whose_path_a_star_of_glory.htm
though_chill_the_night_and_airy.htm
though_rude_winds_usher_thee.htm
three_alternate_verses.htm
three_damsels_in_the_queens_cham.htm
three_kings-housman.htm
three_kings.htm
three_kings1.htm
three_kings2.htm
three_kings3.htm
three_kings_from_out_the_orient.htm
three_kings_from_persian_lands_a.htm
three_kings_in_great_glory.htm
three_kings_once_lived.htm
three_kings_song.htm
three_kings_were_led_by_god.htm
three_shepherds.htm
thrice_joyful_night.htm
through_gabriel_his_message_mild.htm
through_the_midnight_air.htm
thy_birth_upon_our_world_hath_gi.htm
thy_kingdom_come_o_god.htm
thy_kingdom_come_on_bended_knee.htm
thy_little_ones_dear_lord_are_we.htm
tidings_i_bring_you_for_to_tell.htm
tis_christmas_day.htm
tis_christmas_day1.htm
tis_christmas_day2.htm
tis_christmas_now.htm
tis_come.htm
tis_good_lord_to_be_here.htm
tis_our_right_and_bounden_duty.htm
to_all_the_earth.htm
to_bethlehem_that_night.htm
to_bethlem_shepherd_brethren_ran.htm
to_earth_descending_word_sublime.htm
to_earth_from_heaven_glad_tiding.htm
to_euery_man_that_is_vnkynde.htm
to_god_on_high_all_glory_be.htm
to_redeem_a_race_forlorn.htm
to_shepherds_as_they_watched_by_.htm
to_shorten_winters_sadness.htm
to_the_fir_tree.htm
to_the_lord_forever_glorious.htm
to_the_now_crystys_der_derlyng.htm
to_the_virgin_he_sends.htm
to_thee_my_heart_i_offer.htm
to_thee_now_christs_dear_darling.htm
to_thee_o_god_the_shepherd_kings.htm
to_us_a_child_of_hope_is_born.htm
to_us_a_child_of_royal_birth.htm
to_us_is_born_a_little_child.htm
to_us_is_born_a_little_child1.htm
to_us_this_morn_a_child_is_born.htm
today_doth_blossom_jesses_stem.htm
today_maiden_mary_foretold_by_th.htm
today_the_light_of_angels_bright.htm
today_we_celebrate_the_birth.htm
toll_toll_because_there_ends_ton.htm
tomorrow_shall_be_my_dancing_day.htm
tother_day_in_mid_winter.htm
touching_grace_we_princes_three.htm
toyland.htm
traffic_jam.htm
traveler.htm
true_messiah_now_appears.htm
trumpet_of_god_sound_high.htm
truth_sent_from_above.htm
twas_a_starry_night_of_old.htm
twas_in_a_cave_on_christmas_morn.htm
twas_in_the_moon_of_wintertime.htm
twas_in_the_winter_cold.htm
twas_jolly_jolly_wat.htm
twas_night_in_old_judea.htm
twas_the_night_before_christmas.htm
twelfe_night.htm
twelve_apostles.htm
twelve_apostles1.htm
twelve_bugs_of_christmas.htm
twelve_cat_daydreams_at_christma.htm
twelve_computerized_days_of_chri.htm
twelve_computing_days_of_christm.htm
twelve_days_after_christmas.htm
twelve_days_of_catsmas.htm
twelve_days_of_chemistry.htm
twelve_days_of_christmas-1.htm
twelve_days_of_christmas-2.htm
twelve_days_of_christmas_3.htm
twelve_days_of_fast_food.htm
twelve_days_of_texas.htm
twelve_days_of_yule.htm
twelve_gifts_of_christmas.htm
twelve_politically_correct_days_.htm
twelve_programmers_days_of_chris.htm
twelve_thank_you_notes_of_cajun.htm
twelve_thank_you_notes_of_christ.htm
twelve_thank_you_notes_of_emily.htm
twelve_vendor_days_of_christmas.htm
twixt_gentle_ox_and_ass_so_gray.htm
tydynges_i_bryng_3ow_for_to_tell.htm
tyrle_tyrlow_tyrle_tyrlow.htm

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus