Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 15 December 2010

เมดเล่ย์เพลงคริสต์มาส เหมันต์ คืนนั้นพระทรงบังเกิด

เมดเล่ย์เพลงคริสต์มาส เหมันต์ คืนนั้นพระทรงบังเกิด

เหมันต์... คืนนั้นพระทรงบังเกิด
====================
( รับ ) เหมันต์คืนนั้นพระทรงบังเกิด พระทรงบังเกิด ณ ในโลกนี้ที่รางหญ้า
ถ้ำเบธเลเฮม รอนแรมแจ่มฟ้าราตรี เทวาเทวี ชุลีร้องก้องอวยชัย

บรรเลง ( เชิญมาบรรเลง ) ซ้องชัย ( ให้คึกคักไป ) พระูผู้ทรงชัยบังเกิดกายเพื่อเรา
ชาวเรา ( เชิญมาน้อมเกล้า ) พร้อมใจ ( มาดูทรงชัย ) เพราะพระผู้ไถ่ลำเค็ญเข็ญใจ

ค่ำคืนสุกใส ผู้ไถ่เกิดในโลกา นำคุณนานา เพื่อชาวประชามากมาย

1. ถ้ำเบธเลเฮม เทวัญสรรเสริญ ทรงพระจำเริญสรรเสริญคุณสุนทร
2. ถ้ำเบธเลเฮม ลาแกะหายใจ นำความอุ่นไอในคืนนี้เอย
3. ถ้ำเบธเลเฮม ชาวชุมพาบาล น้อมเกล้ากราบกรานชื่นชมสมใจ
4. ถ้ำเบธเลเฮม ดาวส่องแสงลง พญาสามองค์ตรงไปในทาง
5. ถ้ำเบธเลเฮม คุกเข่าเข้ามา พึ่งพระเมตตาหาใดไหนปาน

=========================================
เห็นดาวทอง
English Translation by James Chadwick
Les Anges dans nos campagnes/Angle We Have Heard On High
=========================================
1) เห็นดาวทองส่องสีรุจีแจ้ง บอกเหตุสำแดงถึงพระบุตรา
ว่าพระองค์ทรงธรรมอันล้ำเลิศ ลงมาบังเกิด ณ พื้นสุธา

(รับ) Glo-ria in excelsis Deo, Glo-ria in excelsis Deo.

2) เทพนิกรฟ้อนเพลงบรรเลงก้อง สรรเสริญแซ่ซ้อง ณ ท้องนภา
ขุมพาบาลเสสรวลสำรวลชื่น ในยามเที่ยงคืนครึกครื้นวิญญาณ์

3) บ้างทำเพลงร้องรำระบำร่อน อวยชัยให้พรแด่พระบุตรา
แล้วต่างองค์บังคมประนมไหว้ เต็มตื้นจิตใจสุดแสนพรรณา

4) เชิญพวกเราทั้งหลายมาไหว้ท่าน พร้อมชุมพาบาลและฝูงเทวา
เชิญบรรเลงร้องให้ก้องลั่น สำเนียงเสียงสนั่นถึงชั้นเมฆา

5) ด้วยพระองค์จากฟ้าสู่หล้าโลก มาดับความโศกของชาวประชา
ให้บรรเทาหนาวร้อนผ่อนที่เศร้า วิญญาณเกลี้ยงเกลาแสนสวยโสภา

6) พระองค์เท่านั้นหรือก็คือลาภ ทำลายโทษบาปอาดัมเอวา
ให้ประสบสุขสันต์ประกันโทษ ดับพระพิโรธของพระบิดา

=========================================
Deck The Halls (Traditional Welsh Carol)
=========================================
Deck the halls with boughs of holly, Fa la la la la, la la la la.
Tis the season to be jolly, Fa la la la la, la la la la.

Don we now our gay apparel, Fa la la, la la la, la la la.
Troll the ancient Yule tide carol, Fa la la la la, la la la la.

See the blazing Yule before us, Fa la la la la, la la la la.
Strike the harp and join the chorus. Fa la la la la, la la la la.

Follow me in merry measure, Fa la la la la, la la la la.
While I tell of Yule tide treasure, Fa la la la la, la la la la.

Fast away the old year passes, Fa la la la la, la la la la.
Hail the new, ye lads and lasses, Fa la la la la, la la la la.

Sing we joyous, all together, Fa la la la la, la la la la.
Heedless of the wind and weather, Fa la la la la, la la la la.

========================================
Ding Dong! Merrily On High (Lyric: George Ratcliffe Woodward)
========================================
Ding dong merrily on high, In heav'n the bells are ringing:
Ding dong! verily the sky Is riv'n with angel singing.
Gloria, Hosanna in excelsis!

E'en so here below, below, Let steeple bells be swungen,
And "Io, io, io!" By priest and people sungen.
Gloria, Hosanna in excelsis!

Pray you, dutifully prime Your matin chime, ye ringers;
May you beautifully rime Your evetime song, ye singers.
Gloria, Hosanna in excelsis!

========================================
We Wish You A Merry Christmas (Sixteenth-century English Carol)
=========================================
*** We wish you a Merry Christmas,We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year!

Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas,
and a Happy New Year!
========================================
http://www.mydontree.net/church/template_01/index.html

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus