Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 15 December 2010

เพลงคริสต์มาส - Christmas Songs

เพลงคริสต์มาส - Christmas Songs

ค่ำคืนดี
(II est ne' le divin Enfant)
====================================
(รับ) ค่ำคืนดีแสนสุดที่เบิกบาน ด้วยพระกุมารได้ทรงบังเกิดมา
ค่ำคืนดีแสนสุดที่เบิกบาน ทั่วทุกถิ่นฐานสุขสำราญพร้อมหน้า

1) ตั้งแต่กาลนานในดึกดำบรรพ์ เรารอวันมาก็นานหนักหนา
ตั้งแต่กาลนานในดึกดำบรรพ์ ที่ใฝ่ฝันถึงองค์ท่านลงมา
2) ท่านเกิดมาราคีไม่มีหมอง งามผุดผ่องอินทรีย์แสนโสภา
ท่านเกิดมาราคีไม่มีหมอง ท่านเป็นทองทรัพย์สินของวิญญาณ
3) บริวารคือสัตว์เพราะขัดสน ท่านยอมจนรักอยู่ในคูหา
บริวารคือสัตว์เพราะขัดสน ไม่มีคนค้ำชูอยู่รักษา
4) ท่านทรงฤทธิ์สิทธิไม่มีสอง ต้องขัดข้องจนสิ้นชิ้นภูษา
ท่านทรงฤทธิ์สิทธิไม่มีสอง เอาฟางกองรองนอนอ่อนอุรา
5) ท่านต้องการดวงวิญญาณของเรา พระเป็นเจ้าจึงเสด็จลงมา
ท่านต้องการดวงวิญญาณของเรา ข้าพเจ้าขอถวายบูชา
6) นายชุมพาเจ้าอย่าอยู่ช้านาน ท่านต้องการให้พวกเจ้าเข้ามา
นายชุมพาเจ้าอย่าอยู่ช้านาน พระกุมารท่านกำลังคอยท่า
7) พระราชาบูรพาพิภพ เร่งสมทบโยธีรีบกรีฑา
พระราชาบูรพาพิภพ เร่งเคารพองค์พระกุมารา
8) โอ้พระองค์ผู้ทรงเดชาฤทธิ์ มาเป็นมิตรมนุษย์อนาถา
โอ้พระองค์ผู้ทรงเดชาฤทธิ์ จงสถิตอยู่ในใจของข้า

จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
Hark! The Herald Angels Sing-
Charles Wesley
=========================================
1. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่
ความการุณย์พระคุณแผ่ไป ให้โลกนี้มีสุขเมตตา
ทุกชาติร่วมกับทูตสวรรค์ จงพร้อมกันยินดีปรีดา
ร่วมร้องเพลงและเปล่งวาจา พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่
2. องค์พระคริสต์สวรรค์เทิดเด่น พระองค์เป็นพระผู้ทรงชัย
เกิดในครรภ์มารีย์ถ่อมใจ พระเป็นเจ้าเสด็จลงมา
พระคริสต์นั้นคือองค์พระเจ้า เชิญพวกเราต้อนรับราชา
ทรงยินดีที่บังเกิดมา เป็นเยซูอิมมานูเอล
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่
3. จงต้อนรับกษัตริย์ทรงธรรม พระผู้นำชีวิตผ่องใส
ทรงเกิดมาเพื่อนำทางให้ ปวงประชาประสบความดี
องค์พระเจ้าเป็นความชอบธรรม ทรงนำสันติความเปรมปรีดิ์
บังเกิดมาทั่วโลกยินดี มีชีวีอยู่ชั่วนิรันดร์
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่

เชิญเรามาถวาย
==================================
1) เชิญเรามาถวายน้อมวันทา ถ่อมวิญญาณ์เข้าเฝ้าพระองค์
สำรวมจิตใจกายให้มั่นคง คอยพระพรขององค์ทรงชัย
องค์พระคริสต์เสด็จมาหา...เรา องค์พระเจ้ามาช่วยอวยชัย
2) ราชาเหนือราชาบังเกิดมา จากมาเรียโสภาก่อนไกล
เป็นพระเจ้าเหนือเจ้าที่ยิ่งใหญ่ แต่ทรงในกายาปวงชน
เป็นอาหารวิญญาณดวงชี...วา แก่บรรดาผู้ถ่อมกมล
3) หมู่มวลทูตสวรรค์ล้อมเรียงราย ต่างกระจายล้อมเฝ้าเบื้องบน
ยามพระองค์จะลงสู่สากล จากเมืองบนโอภาสวิไล
พลันความมืดสว่างโดยทัน...ใด โลกแจ่มใสพิไลพราวตา
4) เครูบิมอยู่เฝ้าเบื้องบาทบงส์ เซราฟิมน้อมลงบูชา
ต่างบรรเลงสรรเสริญจอมราชา ส่งภาษาเกษมเปรมปรีดิ์
อัลเลลูยาอัล- เลลู...ยา ขอสรรเสริญพระองค์สูงสุด

ฝึกร้อง ด้วยเนื้อร้อง ทำนอง ออร์แกน เพลงคริสต์มาสออนไลน์
ได้ที่นี่ http://www.mydontree.net/church/template_01/index.html

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus