Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Thursday, 17 December 2009

ในยามราตรีมีดาวตำนาน

เนื้อเพลง "ในยามราตรีมีดาวตำนาน"

1.ในยามราตรีมีดาวตำนาน บทเพลงโบราณร่ำร้อง
เหล่าทูตสวรรค์ประสานทำนอง ดีดพิณแห่งทองบรรยาย
มนุษย์จะมีสุขศรีชีวา ราชาสวรรค์พรรณราย
มนุษย์เนานิ่งนิทราสบาย ฟังเพลงกำจายสุขสันต์

2. ภาระอันน่าเหน็ดเหนื่อยใจกาย มลายสุดสิ้นโดยพลัน
ปีนเขาลุยธารซมซานชีวัน ความทุกข์เหล่านั้นหนักใจ
เชิญฟังข่าวดีนาทีแห่งทอง จงทิ้งความหมองหม่นใจ
เชิญพักผ่อนร่างบนทางวิไล จ่อใจฟังทูตบรรเลง

3. ฉนำผ่านไปรวดเร็วเต็มที กวีทำนายในเพลง
เก่ายุคผ่านไปวันใหม่มาเอง เปล่งปลั่งเป็นยุคสุวรรณ
ชาวโลกสุขสันต์ความฝันเป็นจริง ทุกสิ่งเป็นดังทำนาย
ชาวโลกบรรเลงเพลงเก่ากำจาย ดั่งคล้ายเหล่าทูตร่ำร้อง อาแมน

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus