Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 16 December 2009

ราชาองค์พระผู้ไถ่จวนมา

เนื้อเพลงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์มาส

เพลง " ราชาองค์พระผู้ไถ่จวนมา"
(นพวารวันที่ 16-23 ธันวาคม)

(รับ) ราชาองค์พระผู้ไถ่จวนมา เชิญมานพไหว้วันทาเทอญ

1. จงยินดีบุตรีชาวซีออน เร่งร้อนโลดเต้นให้พอเถิดบุตรี ณ เยรูซาแลม
แจ่มแจ้งแล้วนะ องค์พระเจ้าจะเสด็จมา
และวันนั้น จะเกิดแสงสว่างใหญ่หลวง
ภูเขาทั้งปวงจะเกิดความดูดดื่ม เหล่าเนินจะซึมเป็นน้ำนมและน้ำผึ้งออกมา
เพราะประกาศยิ่งใหญ่จะเสด็จมาแล้ว มาจัดแนวใหม่เสริมสร้างเยรูซาแลม

2. ดูเถิดพระจะเสด็จมาเป็นมนุษย์ เป็นบุตรในตระกูลดาวิด
มาประทับบนบัลลังก์ เพื่อภายหลังท่านทุกคนจะเห็นและใจเปรมปรีดิ์

3. พระเจ้าผู้ปกเกล้าชาวเราจะเสด็จมา เป็นราชาศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอล
ทรงมงกุฎแสนยานุภาพเหนือพระเศียรของพระองค์
และทรงปกครองทั่วแดนทะเล
และทั่วเสมาบนดินทั้งลำน้ำทุกแดนหมดแสนกว้างใหญ่ไกลสุด

4. ฟังเถิดพระเจ้าตรัสว่า จะปรากฎมา ไม่ทรงเสียวาจาแน่นอน
หากผ่อนเวลากาลต่อไป วางใจรอพระองค์
ทรงเสด็จมาแน่แท้ และไม่เนิ่นนาน

5. พระองค์เสด็จมาดังฝนเย็นชื่นฉ่ำ สิ่งชอบธรรมจะเกิดมีในสมัยของพระองค์
สันติมั่นคงจะมียืนนาน จะมีคนมานมัสการล้วนราชาทุกแดนดิน
ชาวชนทั้งสิ้นพร้อมร่วมบริการพระองค์

6. ทารกน้อยจะสมภพมาเพื่อเรา พระนามของเขาคือพระเจ้าทรงพลัง
จะประทับเหนือบัลลังก์ดาวิดอัยกาของพระองค์ ทรงครองราชย์เป็นราชา
ได้รับรัชทายาทอำนาจของพระองค์เต็มเปี่ยม

7. เบธเลเฮมเอ๋ยเจ้าเป็นนครพระเจ้าสูงสุดเทียว
จากเจ้าแห่งเดียวบังเกิดพระผู้ครองอิสราเอล
เกิดพระองค์นี้เหมือนแม้นเริ่มสมัยกาลนิรันดร
ทรงรับการยอกรกลางมนุษย์ ทั่วผืนแผ่นดิน
โลกเราทั้งสิ้นจะมีสุขสันต์ เมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จ

นพวารวันที่ 24 ธันวาคม
8. พรุ่งนี้ แลถึงวันพระเจ้าทำลายความชั่วช้าในโลกเรา
เหตุด้วยพระเจ้าผู้ไถ่เริ่มครองราชย์เหนือปวงชาวโลกา

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus