Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 16 December 2009

สงสารพระแม่

รวมเพลงคริสต์มาส ฟังและโหลดเพลงพระคริสตสมภพ

เนื้อเพลง " สงสารพระแม่"
(Roussignoulet)

1. สงสารพระแม่มารี ผู้มีพระทัยอ่อนหวาน
เดินทางในยามกันดาร ต้องทรมานอินทรีย์
แต่เช้าจนเย็นสายัณห์ ตะวันลงดับลับสี
สององค์กับท่านสามี มุ่งตรงยังที่เวียงใน

(รับ) ในท่ามกลางแห่งมนุษย์ ใจอกตัญญู
พระมหาเยซู ไม่มีที่อยู่อาศัย
ข้าบาทวิงวอน พระองค์อย่าจรไปห่างไกล
โปรดประทับในดวงใจข้าพระเจ้านี้เทอญ

2. ณ เบธเลแฮมนคร เพื่อจะพักผ่อนอาศัย
ครั้งนั้นผู้คนเหลือใจ แน่นอัดแอไปทุกทาง
ที่พักโรงแรมมีหลาย ติดกันเรียงรายไม่ห่าง
เบื้องบนบันดาลพระนาง ไม่มีที่วางพักพิง

3. ไร้เพื่อนพงศ์ผู้เมตตา โอ้พระมารดายอดหญิง
มาไกลหมดที่พึ่งพิง ทอดทิ้งอยู่นอกชายคา
ลมจัดพัดหนาวสะท้าน สงสารพระแม่หนักหนา
ทรงครรภ์จวนได้เวลา ต้องพักกายาตามจน

4. ในถ้ำเลี้ยงสัตว์นอกเมือง ที่ทางฝืดเคืองขัดสน
พระผู้เป็นเจ้าสากล ทรงประสูติพ้นอุทร
เที่ยงคืนหน้าหนาวคราวนั้น หนาวสั่นไม่มีผ้าผ่อน
บนรางวางองค์ลงนอน หุ้มห่อฟางอ่อนกันกาย

5. ราชามีทรัพย์คับคั่ง อยู่วังล้ำเลิศเฉิดฉาย
คนจนคนมีทุกนาย บ้านอยู่สบายกินนอน
แต่ท่านผู้สร้างดินฟ้า ขัดสนเคหาพักผ่อน
อาศัยถ้ำถิ่นดินดอน ป้องกันหนาวร้อนกายา

6. เพราะพระท่านรักฝูงชน จึงยอมขัดสนหนักหนา
ไถ่โทษไปทั่วโลกา กอบกู้วิญญาณ์ชาวชน
โอ้ว่าคนบาปทั้งหลาย หญิงชายทุกเหล่าแห่งหน
จงตรึกนึกถึงโทษตน ว่าท่านรับทนเพราะใคร

7. การที่พระเจ้าสูงสุด เกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่
ชาวชนไม่มีผู้ใด ที่จะเข้าใจพระองค์
แต่ว่าพวกเราทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชายประสงค์
น้อมเศียรกราบบาทบงสุ์ มั่นคงรักแรงนิรันดร์

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus