Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Sunday, 13 September 2009

บูชาแห่งรัก -Angelus

เพลง "บูชาแห่งรัก" ...Angelus .....บทเพลงแสงธรรม ชุด 13

1. ร่วมถวายบูชาในพระคริสตเจ้า
พลีหัวใจด้วยรักเป็นบูชา
บนกางเขนบัลลังก์การรับใช้โลกา
บนพระแท่นบูชาหนึ่งเดียว (รับ)

(รับ) ขอเทิดเกียรติแด่องค์พระเจ้า ผู้ประทานปังและองุ่น
กลับกลายเป็นกายาและโลหิต
ขอเทิดเกียรติแด่องค์พระเจ้า ผู้บันดาลชีวิตศักดิ์สิทธิ์
ให้เราได้สนิทกับพระองค์

2. ร่วมกับควันกำยานนำถวายพระเกียรติ
จากหัวใจข้าน้อยด้วยภักดี
จากแรงกายคือผลแห่งเลือดเนี้อชีวี
โปรดรับบูชานี้ด้วยเทอญ (รับ)...Solo

3. ดังหยดน้ำ ที่รวมในถ้วยเหล้าองุ่น
คือหัวใจกระหายหาพระองค์
ปรารถนาได้พบความรักของพระเจ้า
เพียงร่วมส่วนกับพระบุตรา (รับ)

* นี่เป็น Demo...ที่สุดแสนไพเราะมากๆ...
หากอยากได้อัลบั๊มเต็มติดต่อได้ที่นี่ครับ
saengtham_music@hotmail.com
แสงธรรม อัลบั๊มใหม่ "บูชาแห่งรัก"

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus