Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Friday, 18 September 2009

บทเพลงรับศีล : Communion Songsบทเพลงรับศีล (Communion Songs)


บทเพลงรับศีลมีความสำคัญ เพราะคริสตชนยุคแรกรับอิทธิพลจากพิธีเลี้ยงของพระเยซูเจ้า

และระหว่างงานเลี้ยง พวกเขาได้ขับร้อง เพลงสดุดีหรือเพลงสรรเสริญการรับศีลมหาสนิท

ให้ความหมายหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ

- เป็นการร่วมสนิท เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจ้า

- เป็นการร่วมมีส่วนในงานกอบกู้ของพระคริสตเจ้า

- เป็นการร่วมสนิทสัมพันธ์กับพี่น้องคริสตศาสนิกชนด้วยกัน


ข้อแนะนำ

1. ควรร้องเพลงนี้ระหว่างการแจกศีล (ไม่ใช่ก่อนหรือหลัง)


2. ควรเปลี่ยนเป็นความเงียบ หรือบรรเลงเครื่องดนตรี หรือเพลงประสานเสียง ฯลฯ สลับกันไปก็ได้

ถ้าการรับศีลต้องใช้เวลานานและมิให้เกิดความเบื่อหน่าย จำเจ


3. เพลงรับศีลที่ดี คือ เพลงที่ประกอบด้วยบทรับสั้น ๆ ที่สัตบุรุษร้องสลับกับคนก่อหรือกับคณะนักขับร้อง

บทเพลงประเภทนี้ควรจำง่าย ไม่ต้องใช้หนังสือเพลง เพราะขณะรับศีล สัตบุรุษกำลังอยู่ในขบวนแห่

ย่อมไม่เหมาะที่จะถือหนังสือติดมือไป


4.เพลงรับศีล นอกจากพูดถึงศีลมหาสนิทแล้ว เราอาจจะสามารถใช้บทเพลงที่เหมาะสม

กับวันฉลองหรือเหมาะสมตามเทศกาลนั้น ๆ


5. ไม่ควรนำบทเพลงที่ใช้สำหรับพิธีอวยพรศีล เพราะเนื้อความส่วนใหญ่พูดถึงการนมัสการ (Adoration)

มากกว่าการเป็นหนึ่งเดียว (Communion) ตามที่มีคำแนะนำไว้แล้วในเอกสารข้อแนะนำเกียวกับดนตรีในพิธี

(Instruction on Music in the Liturgy, no.36)


6. ควรเลือกร้องเพียงเพลงเดียวที่ยาวพอสมควรก็พอ แม้ในกรณีที่มีคนรับศีลจำนวนมาก

ไม่ควรร้องเพลงรับศีลหลายบทติดๆ กัน ถ้าจำเป็นเมื่อร้องเพลงเดียวนั้นเสร็จแล้วก็ควรจะเงียบ

ให้ทุกคนมีโอกาสที่จะภาวนาแบบส่วนตัวบ้าง (ข้อแนะนำนี้ ขอให้พิจารณาถึงสถานการณ์ของเวลานั้นด้วย)


7. ควรเลือกเนื้อหาบทเพลงที่เป็นเพลงสรรเสริญที่มีความหมาย สำหรับขอบพระคุณพระเจ้า

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus