Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Thursday, 17 September 2009

บทเพลงลูกแกะพระเจ้า : Lamb of God

บทเพลงลูกแกะพระเจ้า (Lamb of God)

บทเพลงนี้ เป็นถ้อยคำที่ปรับเปลี่ยนจากคำพูดดั้งเดิมของท่านนักบุญยอห์น บัปติสต์
ที่กล่าวว่า "ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก" (ยน 1:29)

เป็นการวอนขอต่อ "ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปของโลก" ด้วยการถวายองค์เป็นบูชานิรันดรโดยถูกฆ่าบูชายัญ

เพลง "ลูกแกะพระเจ้า" นั้น เป็นเพลง (หรือสำหรับสวด) ประกอบการบิปังแห่งศีลมหาสนิท
สมัยก่อนนั้น จึงมักขับร้องซ้ำไปซ้ำมาหลาย ๆ รอบ

ข้อแนะนำ
1. ควรขับร้องในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ และวันสมโภชสำคัญๆ

2. ควรดูความเหมาะสมของเวลาก่อนที่จะร้อง เพราะเพลงนี้ใช้ประกอบในเวลาบิปังแห่งศีลมหาสนิทของพระสงฆ์
บางครั้งอาจจะทำให้รอนานและทำให้พิธียาวมากขึ้นเกินความจำเป็น

3. ควรเลือกรูปแบบของบทเพลงที่มีลักษณะซ้ำ 3 ข้อ มากกว่ารูปแบบที่บรรยายเป็นเนื้อเพลง

4. ควรสนับสนุนการแต่งเพลงลูกแกะพระเจ้า (Agnus Dei) ที่มีเนื้อหาเป็นข้อ ๆ สอดคล้องกับบทประจำพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus