Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 15 September 2009

เพลงศักดิ์สิทธิ์(คาทอลิก)

เพลงศักดิ์สิทธิ์(คาทอลิก)
พอดีไปอ่านเจอคำนำผู้จัดพิมพ์หนังสือเพลง "สาธุการ" โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช...
รู้สึกประทับใจและขอนำมาแบ่งปันแก่ทุกท่าน ที่อาจจะถามตนเองว่า จริงๆ แล้ว ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ เพลงศักดิ์สิทธิ์(คาทอลิก)นั้นเป็นอย่างไร?

" ขณะที่คนเราร้องเพลง เขาเหล่านั้นรู้สึกอย่างไร? และคิดอะไรอยู่?
บทเพลงตอบโจทย์และเรื่องราวของชีวิตได้มากมาย แสดงออกซึ่งความรู้สึก
รัก ชอบ ชัง เฉย หวัง สูญเสีย ศรัทธา ผูกพัน ฯลฯ

คริสตชนใช้บทเพลงเพื่อ "สาธุการ" คริสตชนใช้บทเพลงเพื่อบอกเล่าถึงความรู้สึก "ศรัทธา" และ "เชื่อมั่น"
ในคำสั่งสอนของพระเป็นเจ้า ผ่านวันเวลา และยุคสมัย สั่งสมเป็นก้อนตะกอนของภูมิปัญญาที่มีให้ศึกษาได้ไม่รู้จบ
หลากหลายภาษา และลีลาทำนอง แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากความรู้สึกดั้งเดิม คือ "สาธุการ"

หนังสือเพลงขับร้องในวัดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแบบไทยๆ เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์
ของท่วงทำนองดั้งเดิม จากการขับร้องภาษาละติน เพลงที่นำทำนองภาษาฝรั่งเศสบ้าง ภาษาอังกฤษบ้าง
หรือภาษาอื่นๆ นำมาแปลเป็นเนื้อภาษาไทย ข้ามพ้นสู่การมีเพลงในแบบของตน ผสมกลิ่นอายของความเป็นไทย
จากบ้านเณร อาราม ฆราวาสที่มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรี หรือผู้ที่ไม่มีความรู้พิเศษนัก พัฒนาจนมี
คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศไทย ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง เพื่อให้การเดินทางของบทเพลงศักดิ์สิทธิ์
มีทิศทาง ประสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อจะธำรงไว้ซึ่งความศรัทธาอันเป็นปฐมบทแห่งการก่อเกิดของบทเพลง
ที่เรียกว่า เพลงศักดิ์สิทธิ์

จากหนังสือเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่มีนามว่าหนังสือเพลง "ปรารถนา" ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527
สู่หนังสือเพลง "สรรเสริญสดุดี" ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนมาถึงหนังสือเพลง "สาธุการ" การเดินทางยังไม่สิ้นสุด
แต่คำตอบของความรู้สึกเดิมยังอยู่ในใจของเราทุกคนทุกครั้งที่ขับร้องเพลงเหล่านี้โดยไม่เปลี่ยนแปลง

"โฮซานนา แด่พระเจ้า ณ ที่สูงสุด สาธุการ แด่พระองค์ ณ สวรรค์ชั้นฟ้า" (เทียบ มก 11:9)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus