Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 16 September 2009

บทเพลงผนวก (Songs for Various Occasions)

บทเพลงภาคผนวก (Songs for Various Occasions)

กำยาน
กิจการทั้งหลาย
ใกล้ชิดพระองค์
ขอข้าบาท
ขอรับใช้
ขอรักพระองค์
ข้าฯ วางไว้ใจ
ความรักพระองค์
ความสุขแท้ 8 ประการ
คำสัญญา
เคียงข้างเสมอ
จับมือกัน
ฉันตัดสินใจ
ชั่วนิรันดร์
ชีวิตในพระหัตถ์
ชีวิตตัวอย่าง
เชิญพระจิต
เชิญองค์พระจิต
ดวงใจขอมอบถวาย
ด้วยจิตรำลึก
ด้วยดวงจิตชื่นบาน
ทางของพระเจ้า
ทางสายใหม่
ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ (1)
ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ (2)
ธารชีวิต
น้อมเกล้าสดุดี
ในคืนสุดท้าย
ในพระองค์..ขอทรงนำทาง
ในพระองค์
ในอ้อมพระหัตถ์
บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้
บัญญัติรัก
บุญลาภ
เปรียบดังสายน้ำ
บูชา ณ แท่นนี้
พยานรักพระคริสต์
พระคริสต์คือความหวัง
พระเจ้าคือชีวิตของข้าฯ
พระเจ้าเป็นความรัก
พระเจ้าของเรา
พระเจ้ายิ่งใหญ่
พระวาจาบันดาลชีวิต
พระสัญญา
พระผู้ทรงชัย
พระเมตตารัก
พระหรรษทาน
พระองค์คือชีวิตของฉัน
พระอาจารย์
พระองค์ทรงเมตตา
พรุ่งนี้
พักพิงในพระเจ้า
เพียงวาจาเดียว
รอยเท้าบนผืนทราย
ภาวนา
มั่นใจในพระองค์
รักของพระเจ้า
รักซื่อตรง
รักแท้
รักในวิญญาณ
รักพระ
รำพึงถึงองค์
เราคอยพระองค์
เราจะได้เห็นพระองค์
เราทั้งหลายถวายพระพร
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
โรคร้ายในวิญญาณ
ลูกเชื่อในพระองค์
ลูกสัญญา
สาธุการ
สายสัมผัส
สุขใจเมื่อใกล้พระองค์
หนทางความจริงและชีวิต
หนทางใหม่
หนทางรัก
หลักยึดเหนี่ยว
หากไร้องค์
อัลเลลูยา (จงแสวงหา)
โอวาทพระคริสต์
โอ้องค์เจ้าสวรรค์
อยู่เพื่อพระคริสต์(น้องพี่ทั้งหลาย)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus