Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 5 January 2010

คืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ หลังบทอ่านที่ 1

เพลงคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ หลังบทอ่านที่ 1
(รับ) พระจิตของพระเจ้าทรงร่อนอยู่เหนือน้ำ และโลกจักรวาลจึงได้เนรมิตขึ้นมา
โปรดส่งพระจิตมายังโลกที่อัปปาง จะได้เปลี่ยนโฉมหน้าของแผ่นดินเสียใหม่

สดุดี 104

1. ข้าฯ ขอสดุดี องค์พระภูมี อัญชลีกายใจ
รวมทั้งปัญญา น้อมคารวะให้ พระผู้ยิ่งใหญ่ ข้าฯ ไหว้วันทา
ทรงสง่าราศี สิริรุจี สุดที่พรรณนา
แสงสว่างรุ่งเรือง ประเทืองท้องฟ้า รัศมีเจิดจ้า คลุมหล้ากระโจมกาง (รับ)

2. ทรงตั้งโลกไว้ มั่นคงกระไร แน่นในรากฐาน
พิภพแน่นอน บ่ห่อนเกิดการ สั่นคลอนร้าวราน ไม่สะท้านเคลื่อนคลา
ทรงกางมหาสมุทร แผ่ไปไกลสุด ยื้อยุดนภา
เหมือนกางเสื้อคลุม โอบอุ้มชลา ให้มีธารา บนผาคีรี (รับ)

3. พระทรงบันดาล ให้เกิดลำธาร นำผ่านมิแคลน
ไหลในหุบเขา เนินเนาสุขแสน ไหลทางระหว่างแคว้น ยังแดนคีรี
นกพากันมา เกาะกิ่งพฤกษา เข้ามาอาศัย
ต้นไม้ใกล้ธาร สำราญบานใจ น่าชมทั่วไป ที่ในวนา (รับ)

4. ข้าแต่พระเจ้า ทรงสร้างโลกเรา ล้วนเร้าใจถวิล
เลิศล้ำปรีชา พรรณนาห่อนสิ้น ทั่วแคว้นแผ่นดิน ไป่สิ้นพัฒนา
ขอเชิญทุกคน ทุกแห่งทุกหน สกลโลกา
ถวายชีวิต อุทิศปัญญา เทิดเกียรติพระเดชา พระเจ้าเราเทอญ (รับ)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus