Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Thursday, 7 January 2010

รอพระเมตตา

รวมบทเพลงสำหรับผู้ล่วงลับ มิสซาปลงศพแบบคาทอลิก
เพลงมิสซาโอกาสเสกสุสาน หรือป่าศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิก(เสกป่าช้า)

เพลง รอพระเมตตา

1. เหนือสิ่งสุดท้าย ก็คือ ความตาย ชีพดับมลายเป็นผงธุลี
แต่สิ่งเหลืออยู่ คือ ความชั่วดี นำบัญชีมุ่งหาพระบิดา

2. เหนือสิ่งสุดท้าย ก็คือ ความจริง ร่างกายชายหญิงแน่นิ่งมรณา
แต่ที่เหลืออยู่ คือ ดวงวิญญาณ์ รอเมตตาจากพระองค์ทรงธรรม

(รับ) เหมือนดั่งพระคริสต์ชีวิตวายชนม์ ทนความทุกข์ทนจนสิ้นชีวัน
ร่างกายสูญสิ้นได้เพียงสามวัน ทรงคืนชีพพลันสู่บ้านถาวร

3. เหนือสิ่งสุดท้าย คือ พระวาจา ให้เหล่าวิญญาณ์มวลประชากร
เฝ้าองค์สูงสุดชั่วนิรันดร เมื่อม้วยมรณ์พรแห่งผลดีงาม

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus