Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 5 January 2010

วันศุกร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

บทสร้อยและสดุดีที่ 8
สร้อยที่ 34
จงวางใจในพระยาเวห์เพราะข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อีก
พระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าของข้าฯ

สดุดี 8
1. ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้เที่ยงตรง ข้าฯ พระองค์ขอเข้ามาเฝ้าใกล้
โปรดทรงช่วยคุ้มครองผองโพยภัย ขออย่าให้ข้าฯ แพ้และอับอาย
ข้าฯ ขอมอบตัวไว้ในหัตถา อารักขาป้องภัยไม่ใหลหลง
โปรดช่วยข้าฯ รอดนำสมจำนง เพราะพระองค์ซื่อสัตย์ล้ำน้ำพระทัย (รับ)

2. ความทุกข์นั้นบั่นทอนชีพอ่อนล้า กระดูกข้าฯ กร่อนลึกแทบสึกสลาย
พวกศัตรูเย้ยข้าฯ ให้น่าอาย เพื่อนบ้านหมายหมิ่นนักผินพักตรา
คนรู้จักเห็นข้าฯ มาตามทาง รีบถอยห่างหลบลี้รีบหนีหน้า
เหมือนตายจากธุลีเศษชีวา เขาลืมข้าฯ สิ้นสูญอาดูรครัน (รับ)

3. แต่กระนั้นข้าฯ ก็ยังไว้วางใจ พระองค์ไซร้เป็นพระเจ้าของเราแน่
โปรดช่วยข้าฯ พ้นศัตรูผู้รังแก ทรงดูแลข้าฯ ไว้ไม่เว้นวาย (รับ)

4. ข้าพระบาทเป็นทาสผู้รับใช้ น้ำพระทัยกรุณาข้าฯ เหลือหลาย
เพราะทรงรักมั่นคงอยู่มิรู้คลาย อย่าให้พ่ายศัตรูหมู่ไพรี
จงตั้งใจให้เข้มแข็งแกร่งหาญกล้า ใช้ปัญญาเผยแพร่แผ่กุศล
ผู้มุ่งหวังในพระเจ้าเนากมล เจริญชนม์ในพระพรเมื่อตอนปลาย (รับ)

นมัสการกางเขน
สร้อยที่ 59
(ก่อ) นี่คือไม้กางเขน ที่พระผู้ไถ่โลก ได้ตรึงแขวนอยู่
(รับ) เชิญมากราบนมัสการร่วมกันเถิด

สร้อยที่ 61 (สลับกับบทเพลงสรรเสริญ)
มหากางเขนเป็นที่ไว้ใจ ข้าฯ ขอกราบไหว้เชิดชูบูชา
เลิศล้ำกว่าไม้ในโลกวนา ผลิดผลล้นค่าไถ่ทาสเป็นไท

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus