Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 6 January 2010

ชีวิตและแผ่นปัง

รวมเพลงพิธีแต่งงาน มงคลสมรสแบบคาทอลิก

เพลง ชีวิตและแผ่นปัง

1. ดังธาราลงมาจากแดนสรวงสวรรค์
มอบสุขสันต์ในวันวิวาห์ (ทั่วแดนแสนงาม)
เพิ่มความหมายบำรุงร่างกาย และวิญญาณ ด้วยอาหารปังข้าวสาลี

2. จากแผ่นปังอันเป็นกายเดียวของพระองค์
ท่านประสงค์ให้คู่วิวาห์ (ทุกคนนั้นมี)
ความจงรักภักดีซึ่งกันสามัคคี ตราบชีพนี้มลายจากกัน

(รับ) ต่องานสร้างสรรค์ชาวโลกา สิ่งปรารถนา คือ ความครบครัน
ให้ความรักและความซึ้งใจไหนเทียมทัน
เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว

3. จากพรชัยอันทรงพลังฝังจิตใจ
จะนำไปในการแพร่ธรรม (ทุกวันฝังใจ)
มีรากฐานในพระวาจา และแผ่นปัง ความสุขล้ำในวันวิวาห์

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus