Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 6 January 2010

ใครล่ะหนา

รวมเพลงแต่งงาน พิธีศีลสมรสแบบคาทอลิก (Wedding Catholic songs)

เพลง ใครล่ะหนา


ใครหนอสร้างฟ้าสีครามงามงด ซึ่งหมดจดไร้ราคีทั้งสีสัน
พร้อมหญ้าเขียวมวลพฤษานานาพรรณ
ชูช่อล้อลมลู่หมู่มาลา

ใครหนอสร้างนกน้อยที่ลอยฟ้า ให้ขันหาคู่ครองท่องเวหา
ส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วดังแว่วมา
ใครล่ะหนา แต่งแต้มสีที่ปีกมัน
ใครล่ะเป็นผู้สอนมันให้สรรหา
เอาฟางหญ้ามาประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
ให้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนกัน ใครสอนมันละหนา น่าแปลกใจ

แล้วใครอีกเล่าที่เฝ้าสอน ให้ภมรบินว่อนร่อนไสว
เที่ยวดูดดื่มน้ำหวานซาบซ่านใจ เพื่อเก็บไว้เมื่อสิ้นฤดูกาล

เจ้ามดเล็กมดน้อยจ๋า ข้าสงสัยว่า ทำไมเจ้ารู้จักหาอาหาร
ทั้งรู้จักขุดรูน้อยคอยทำงาน ประกอบการงานน้อยใหญ่ไม่ลำเค็ญ

อีกเมื่อยามอาทิตย์ทอแสงกล้า ฉันสุขตาสุขใจคราได้เห็น
แสงที่ให้ความสว่างและความร่มเย็น
ใครหนอเป็นผู้ประสานประทานมา
ยามราตรียังมีจันทร์อันกระจ่าง ส่องสว่างทั่วท้องห้องเวหา
หมู่ดาวน้อยทอแสงยับจับนัยน์ตา งามนักหนา โอ้ฟ้ายามราตรี

ผู้สร้างสรรค์นั้นหรือคือพระเจ้า พระผู้เฝ้าพิทักษ์รักษาศรี
พระผู้เป็นบิดา ยอดปรานี เชิญเรานี้ อภิวันท์พร้อมกันเทอญ

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus