Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Thursday, 7 January 2010

โอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญาณ

รวมบทเพลงสำหรับผู้ล่วงลับ มิสซาปลงศพแบบคาทอลิก
เพลงมิสซาโอกาสเสกสุสาน หรือป่าศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิก(เสกป่าช้า)

เพลง โอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญาณ


(รับ) โอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญาณ ที่ทรมารชำระในไฟ
ขอให้พ้นจากวิบากเร็วไว เข้าอยู่ภายในแห่งสุขสำราญ

1. อันทรมานเป็นการใช้โทษ ขอพระทรงโปรดอย่าให้ช้านาน
หนึ่งวันในไฟแม้ใครทนทาน จะเปรียบประมาณเท่าร้อยพันปี

2. ขอให้ทรงโปรดยกโทษโทษ ฟังภาวนาลูกอธิษฐาน
ขอพระเมตตา โปรดพาวิญญาณ สู่สุขศานต์ชั่วนิรันดร

3. ช่วยลูกวอนขอต่อพระเป็นเจ้า โปรดความบรรเทาแก่เหล่าวิญญาณ
เมื่อลูกสิ้นใจขอได้เมตตา ให้ร่วมสุขาพร้อมหน้ากันเทอญ

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus