Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 5 January 2010

คืนตืนเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ หลังบทอ่านที่ 4

เพลงคืนตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ หลังบทอ่านที่ 4
(รับ) พระยาเวห์ ทรงเป็นพละกำลัง และบทเพลงของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอด

สดุดี 30
1. โอ้พระเจ้า ข้าสรรเสริญเยินยอท่าน ยามคับขันเอ็นดูชูช่วยข้าฯ
ไม่ยอมให้ศัตรูหมู่มารมา ประมาทหน้าข้าฯ ได้สมใจปอง
ทรงนำข้าฯ กลับจากโลกคนโชคร้าย โลกคนตายวายชีวีฤดีเศร้า
ข้าอยู่กับผู้อยู่ใต้ลึกไม่เบา พระเป็นเจ้าชุบชีวิตดวงจิตไว้ (รับ)

2. ประชากรที่ซื่อตรงจงบรรเลง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญองค์ทรงยิ่งใหญ่
จงนึกถึงสิ่งที่พระกระทำไป และพร้อมใจสรรเสริญองค์พระทรงฤทธิ์
พระองค์ทรงพระพิโรธโกรธฉุนเฉียว เพียงครู่เดียวเหือดหายคลายจากจิต
ความดีของพระเจ้าเราเป็นนิจ ชั่วชีวิตมั่นคงยงยืนนาน
ยามกลางคืนมืดค่ำอาจร่ำไห้ น้ำตาไหลอาบหน้าพาสงสาร
แต่รุ่งเช้าอรุณฉายกลายชื่นบาน ปิติมานยินดีปรีดิ์เปรมใจ (รับ)

3. พระองค์ทรงเปลี่ยนเศร้าหายกลายยินดี เสื้อชุดที่ไว้ทุกข์นั้นท่านปลดให้
สวมเสื้อแห่งความยินดีปรีดิ์เปรมใจ ความเศร้าไร้เปลี่ยนแทนแสนยินดี
ข้าฯ จะไม่หุบปากเงียบเรียบสำเนียง จะเปล่งเสียงสรรเสริญไท้ให้เต็มที่
ทรงเป็นพระเจ้าของข้าฯ ประชาชี อัญชลีขอบคุณท่านนิรันดร์กาล (รับ)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus