Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 6 January 2010

ถนอมรัก

รวมบทเพลงแต่งงาน พิธีศีลสมรสในโบสถ์แบบคริสต์(คาทอลิก)

เพลง ถนอมรัก

1. พระสร้างอาดัม ทรงย้ำให้ดูแลโลก
อาดัมเงียบเหงาเศร้าโศก พระโปรดสร้างคู่ชีวา
จากซี่โครงของชาย พระสร้างเอวา
อาดัมนั้นจึงกล่าวว่า นี่แหละเลือดเนื้อของเรา

2. เมื่อคู่บ่าวสาว ปลงใจในการแต่งงาน
ครองรักให้ยั่งยืนนาน ด้วยการถนอมรักไว้
ไม่ควรหญิงชาย นั้นเอาแต่ใจ
ความรักพริ้งเพริศพิไร ด้วยใจเชิดชูซึ่งกัน

(รับ) คำสัญญาว่า จะซื่อตรง
ต่อหน้าพระสงฆ์จำไว้ด้วยใจคงมั่น
จะสุขจะทุกข์ในยามสบายเจ็บกายจาบัลย์
ความรักนั้นยังผูกพันจวบวันสิ้นลมหายใจ

3. พระศาสนา หวังใจให้คู่วิวาห์
ครองความรักอันมีค่า อยู่นานชั่วนาตาปี
ต่องานสรรค์สร้าง มนุษย์สุขศรี
จำไว้นี้ คือ หน้าที่ ของเราคู่บ่าวสาว

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus