Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 5 January 2010

บทสร้อยและสดุดีที่ 22

เพลงเทศกาลมหาพรตและปัสกา
สร้อยที่ 50
(รับ) ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า เหตุไฉนจึงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า

สดุดี 22

1. ส่วนข้าน้อย ถูกเกลียดและเดียดฉันท์ ดุจหนอนอันต่ำต้อยเดียรัจฉาน
เขาเยาะเย้ยเปรยด่าดั่งสาธารณ์ ถึงวงศ์วานหยามว่าให้อาดูร
เขาว่าเจ้าพึ่งพาพระเป็นเจ้า เหตุใดเล่าพระไม่เกื้อหนุน
เขาไม่รู้ลึกซึ้งถึงพระคุณ ทรงค้ำจุนชีพข้าฯ มาแต่เยาว์ (รับ)

2. อสูรร้ายต่างชิงวิ่งไล่รุก ดูประดุจฝูงสุนัขพบภักษา
เขาฉีกทิ้งมือเท้าเอาชีวา กัดมังสาแทะกระดูกถูกทารุณ
เหล่าศัตรูพากันจ้องมองดูข้าฯ เอาเสื้อผ้าข้าแบ่งปันกันว้าวุ่น
เสื้อคลุมทับจับฉลากหากมีบุญ โชคค้ำจุนเป็นเจ้าของดังต้องการ (รับ)

3. ข้าพระองค์จะเล่าให้เขารู้ ท่ามกลางหมู่ประชากรทุกถิ่นฐาน
ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงบันดาล ให้ข้าฯ ผ่านพ้นภัยดังใจจินต์
จงสรรเสริญพระองค์เถิดผู้รับใช้ จงกราบไหว้แซ่ซ้องทุกท้องถิ่น
อิสราแอลจงวันทาเป็นอาจิณ ให้ทราบสิ้นจากฟ้าถึงบาดาล (รับ)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus