Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 5 January 2010

เชิญเรามาบูชา

รวมเพลงปัสกา

เชิญเรามาบูชา

(รับ) เชิญเรา เร็วมา บูชาอวยชัย แด่ท่านมหาไถ่ สุดใจ สุดใจปรีดา

1. จงมาทำเพลง บรรเลงให้เพลิน แซ่ซ้องสรรเสริญ อาหารเทวา
2. พระองค์ถวาย พระกายแทนปัง ให้เป็นชีวัง ในวันปัสกา
3. ของเก่าสิ้นไป ของใหม่มาแทน สว่างดอนแดน ยินดีปรีดา
4. พระองค์ประทาน อาหารมื้อค่ำ ให้เราจดจำ กระทำต่อมา
5. เป็นอนุสรณ์ ถาวรสืบไป เพื่อให้จิตใจอยู่ในคุณา
6. พระองค์สั่งเราทั่วเหล่าคริสตัง ให้เชื่อว่า ปัง คือ พระกายา
7. อีกน้ำองุ่นที่จุนวิญญาณ คือโลหิตท่าน ตามพระวาจา
8. เรามองบ่ ชัด มหัศจรรย์ แต่จงเชื่อมั่น ในพระสัจจา
9. ของจริงไม่แจ้ง แอบแฝงกำบัง ที่เห็นเป็นปัง เป็นเพียงสัญญา
10. ผู้ใดรับปัง รับทั้งเลือดเนื้อ บ่ มีสิ่งเหลือ อย่าได้สงกา
11. เรียกปังว่า ศีล แม้วิ่นถูกแบ่ง ก็บ่ พลัดแพลง อย่าแคลงวิญญาณ์
12. แม้นรับพร้อมกัน กี่พันกี่แสน ก็บ่ ขาดแคลน เหมือนกันเอกา
13. แม้เป็นคนชั่ว ไม่กลัวโทษทัณฑ์ ก็รับเท่ากัน รางวัลอาญา
14. คนดีรับทาน วิญญาณถาวร อยู่นิรันดร สุขสมหรรษา
15. สัญลักษณ์หลาย ที่หมายถึงองค์ ผู้ทรงเป็นปังหล่อเลี้ยงชีวา
16. ลูกแกะปัสกาในพระคัมภีร์ ถูกฆ่าเป็นพลีปลดปล่อยประชา
17. มานนาอาหาร ประทานครั้งก่อน ยามประชากร ร่อนเร่เอกา
18. แต่นี่เป็นปัง พลังชีวิต พระองค์สถิต ชุบชูวิญญาณ์
19. พระเยซูเจ้าโปรดเฝ้าเมตตา และเลี้ยงบรรดา เหล่าข้าชุมพา
20. ขอจงทรงช่วย อำนวยความสุข อย่าได้พบทุกข์ เป็นสุขโลกหน้า

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus