Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 6 January 2010

ความหมายรักแท้

รวมเพลงแต่งงาน พิธีศีลสมรสแบบคริสต์คาทอลิก

เพลง ความหมายรักแท้

1. ความรักย่อมอดทนนาน รัก คือ การแบ่งปัน
รักไม่เคยทำให้ใครต้องผิดหวัง รักนั้น ไม่หยาบคาย

2. ความรัก ไม่เห็นแก่ตัว รักนั้น ไม่อิจฉา
รัก ไม่จำความผิดที่รับมา แต่ปรารถนาสิ่งดี

3. รักแท้ ให้อภัย เชื่อใจ ในกันและกัน
ความรัก ไม่เคยหมดหวัง เป็นพลังให้ก้าวไป
รักแท้ ไม่ครอบครอง แต่มอบดวงใจให้กัน
แต่งเติมความฝัน ของกันและกันอยู่เสมอ

4. ความรักที่แท้จริง คือ ความรักพระบุตรา
ให้อภัยความผิดทุกครา ยอมมอบแม้ชีวาแก่มนุษย์

* 4. ความรักของสองใจ จะให้ไว้เป็นสัญญา
ว่าจะรักตลอดชีวา ตราบจนดินฟ้ามลาย.

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus